Menu

Henning Christiansen

1970-02-26

Modtager

Dokumentindhold

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Komponistforening d. 13. marts 1970.

Transskription

DANSK KOMPONIST-FORENING
Kronprinsessegade 26.

26. Februar 1970

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 13. marts 1970 kl. 16 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1.

Dagsorden:
1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for året 1969.
2. Aflæggelse af regnskab for 1969 samt jubilæumsfondens regnskab for samme år.
3. Valg af formand. Genvalg foreslås.
4. Valg af den øvrige bestyrelse. Genvalg foreslås.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

KOMPONISTFONDEN
Dagsorden:
1. Regnskabsaflæggelse med beretning
2. Eventuelt

Med venlig hilsen
Flemming Weis

Foreningens regnskab ligger til eftersyn på kontoret fra 6. marts.
Kun gyldigt medlemskort giver adgang til generalforsamlingen.

Fakta

Brev

Dansk

København

Dansk Komponist-forening
Kronprinsessegade 26

Flemming Weis

HC arkiv Møn/HC breve 7