Menu

Henning Christiansen

1970-03-00

Ophavsmand/nøgleperson

Forening Ung Dansk Kunst, Erik Thygesen

Dokumentindhold

Gadekunst - opfordring til at sende dokumentation til Marjorie Strider, Hannah Weiner og John Perreault, New York.

Transskription

Fra New York er udgået en invitation til alle mennesker i hele verden, som gider interessere sig for det:
”De er hermed inviteret til at producere et stykke gadekunst på en gade efter eget valg. Gadekunst er ikke destruktivt, hverken med hensyn til mennesker eller ting. Send venligst beskrivelser samt evt. fotografier til P.O.Box 5562, Grand Central Station, New York, N.Y. 10017, USA.”
Invitationen, der er underskrevet af Marjorie Strider, Hannah Weiner og John Perrault, har også en dato: Den dag foråret officielt starter, dvs. d. 21. marts. Tid: kl. 12 Greenwich-tid, dvs. kl. 11 dansk tid.
John Perrault, der er skulptør, forfatter og kunstkritiker har bl.a. skrevet: ”Hvad er et gadeværk? Et gadeværk er hvad som helst, der foregår på gaden eller er henlagt til gaden, henleder opmærksomheden på gaden, er begrænset i tid og af en kunstner er defineret som, frembragt som et stykke gadekunst. (..) De fleste gadeværker er ”situationistiske” på den måde, at de skabes som reaktion på en bestemt situation: gaden som ramme. De fleste gadeværker tager udgangspunkt i de foreliggende materialer: gaders visuelle og rumlige aspekter, aktiviteter der finder sted på gader osv. De er beslægtede både med surrealismens automatiske arbejdsmetoder og formalisternes optagethed af materialerigtighed. Det kan forekomme lige så rimeligt at placere dem indenfor den dadaistiske, indenfor anti-kunst-traditionen. Gadeværker er urimelige og nyttige.”
Feltet skulle med andre ord være helt åbent.
Man kan vælge at lade det hele være anonymt. Man kan også forsøge at dokumentere hvad man har lavet. Med en beskrivelse (det er nok mest praktisk hvis den er på engelsk) samt evt. nogle billeder. Man kan sende sit materiale til postboksen i New York. Man kan også bruge mig som ekspeditionskontor (Engelstedsgade 63, 2100 Kbh Ø). Beskrivelserne og billederne – det er noget med en bog om alverdens gader.

Med venlig hilsen,
FORENINGEN FOR UNG DANSK KUNST/Erik Thygesen

Fakta

Note

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 7