Menu

Henning Christiansen

1970-03-00

Modtager

Dokumentindhold

Ændring af Kodas love

Transskription

DANSK KOMPONIST-FORENING
Kronprinsessegade 26,
1306 København K.

Marts 1970

Under henvisning til de fra KODA til medlemmerne fremsendte forslag, der fra Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund er tilstillet KODA til behandling på den ordinære generalforsamling, skal Dansk Komponist-Forening til orientering for sine medlemmer oplyse, at par. 7 stk. 1 i KODAs love har følgende ordlyd:

KODA ledes af et råd, bestående af 7 medlemmer og en formand, der skal være medlem af Dansk Komponist-Forening.

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund ønsker altså lovbestemmelsen om, at formanden for KODAs råd skal være medlem af Dansk Komponist-Forening slettet.

Par. 7 stk. 3 med underafsnit a lyder:
Udelukket fra at have sæde i KODAs råd er sådanne medlemmer af de i lovens par. 3 jfr. Nærværende par. 7 nævnte organisationer, der varetager interesser for selskaber eller firmaer.
a. som fortinsvis driver virksomhed inden for grammofon-, film- eller radioindustri, radio-, fjernsyn- elektromekanisk eller enhver anden nuværende eller fremtidig udnyttelsesmulighed, der skønnes at kunne kollidere med KODAs interesser.

Dansk Komponist-Forening skal hermed anmode sine medlemmer om i egen interesse at give møde ved KODAs generalforsamling den 11. marts kl. 16 i KARNAPPEN, N. Hemmingsensgade 10.

Man gør dog opmærksom på, at Dansk Komponist-Forenings passive medlemmer kun har ytringsret men ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Dansk Komponist-Forening

Flemming Weis

Fakta

Brev

Dansk

København

Dansk Komponist-Forening
Kronprinsessegade 26
1306 København K

HC arkiv Møn/HC breve 7