Menu

Henning Christiansen

1971-02-09

Dokumentindhold

Arbejdslegat "Satans idyl"

Transskription

STATENS KUNSTFOND
ØSTERGADE 24 B . 1100 KØBENHAVN K . TELEFON (01) 11 36 01

9. februar 1971
GB/sc

Komponisten
Henning Christiansen
”Bakkehøjgård”
4792 Askeby - Møn

Fondet har under dags dato tilskrevet forfatteren Kaj Tølbøll Lauritsen således:

”I skrivelse af 22. december 1970 har De for komponisten Henning Christiansen ansøgt Statens Kunstfond om et arbejds-legat på 3.000 kr. til dækning af et honorar for hans musikalske bearbejdelse af Deres digte m.v. i “Fabelspring”.

I denne anledning skal man herved meddele, at fondets udvalg for tonekunsten har vedtaget at yde Henning Christiansen et arbejdsstipendium på 3.ooo kr. til den pågældende opgaves gennemførelse.

Under hensyn til at Henning Christiansen er 3-årig stipendiat indtil 31. marts i år, kan fondet af principielle grunde først udbetale Henning Christiansen arbejdsstipendiet på 3.000 kr. pr. 1. april. Beløbet vil den nævnte dato blive tilsendt Henning Christiansen pr. check.

Deres publikation “Fabelspring” sendes hermed tilbage.”

Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen

Gerda Birkelund

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Statens Kunstfond
Østergade 24B
1100 København K

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 6