Menu

Henning Christiansen

1971-03-09

Dokumentindhold

Pladeudgivelse af "5 Beckett-sange" og "Violinsonate"

Transskription

SAMFUNDET
TIL UDGIVELSE AF
DANSK MUSIK

KØBENHAVN, den 9-3-1971
GRÅBRØDRETORV 7a, K
TELEFON (01) 11 12 86
GIRO 311 59

Komponisten hr. Henning Christiansen,
Bakkehøjgård,
4792 Askeby.

Kære hr. Henning Christiansen.

Det er mig en glæde hermed at kunne meddele Dem at SAMFUNDET har besluttet at lade indspille to plader med følgende indhold:
Den ene: Niels Jørgen la Cour: Strygekvartet ”Mild und leise”
Erik Jørgensen: variazioni per pianoforte
Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 5
Henning Christiansen: 5 Beckett-sange

og den anden: Henning Christiansen: Violinsonate opus 15
Poul Rovsing Olsen: Prolana
Finn Savery: Kontrabassonate

Da vi i så vid udstrækning som muligt vil imødekomme komponisternes ønsker ved valg af kunstnere til pladerne, beder jeg Dem venligst snarest lade mig vide, hvem De kunne tænke Dem til disse opgaver af Dem.

Med venlig hilsen

Erling Thorborg

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Samfundet til udgivelse af dansk musik
Gråbrødretorv 7a
København K

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 6