Menu

Henning Christiansen

1972-02-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Tale i radioen d. 6. februar 1972/kronik Flemming Koefoed d. 9. februar 1972.

Transskription

EN MENTAL KRIGSERKLÆRING

I museumsinspektør på Louisiana, Flemming Kofoeds kronik her i bladet den 9. februar om Luisianaudstillingen Projektion affærdiger han en tale jeg holdt i radioen pr. II d. 6.2. i udsendelsen Billeder med at den var usammenhængene. Jeg har mine egne forestillinger om hvorfor den skulle karakteriseres saledes, så derfor ville jeg gerne se den på tryk, så også andre kan danne sig et skøn over, hvor usammenhængene den var.
Her er talen:

Fakta

Manuskript

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 12