Menu

Henning Christiansen

1972-03-28

Dokumentindhold

Ansøgning om at få udstationeret en militærnægter som medhjælper til kulturel aktivitet

Transskription

Bakkehøjgård den 28/5-72

Jeg tillader mig hermed at ansøge Udstationeringskontoret for Civil Værnepligt om at fa udstationeret en militærnægter som medhjælper til den kulturelle aktivitet, vi har startet her på Vestmøn. Jeg er komponist og min hustru maler. Vi har længe ønsket at tage de kulturelle tanker om DECENTRALISERINGEN AF KUNSTEN alvorligt. Jeg har tidligere arbejdet i København, i det unge tonekunstnerselskab DUT og i Düsseldorf pa Akademiet der.

Imidlertid mener vi nu, at den kunstneriske aktivitet bør finde en form med en større spredning i befolkningen som mål. Derfor åbner vi et distributionscenter her pa Vestmøn, som dels skal bringe kunsten ud til folk og dels formidle kunsten internationalt.

Det er ikke noget kommercielt forehavende. Jeg arbejder med KUNSTFOND-støtte, og det vi arbejder med er så nyt (avanceret), at der i lang tid ikke vil være tale om økonomisk rentabilitet for denne virksomhed. Vi er allerede i gang med følgende:

ET TIDSSKRIFT "DANERNE KOMMER”
Grammophonpladeaktivitet
Bånddistribution
Teater: herunder skolekomedie og dukketeater for børn
Maleri- og skulpturudstillinger
Nodedistribution

Vi fører en omfattende indenlandsk og udenlandsk korrespondance, ligesom transport af skriftligt arbejde og malerier indgår. Vi vil holde centret åbent hverdage, somme tider søndage, hvor der også vil blive arrangeret koncerter og filmforevisninger.

Vi vil kunne sætte ekstra skub i aktiviteterne, som jeg atter vil betone er ikke-kommercielle, hvis udstationeringskontoret kunne stille en nægter til disposition.

Jeg har talt med STIG THORSBOE (militærnægter, udstationeret i Spillehuset, København), og da jeg hos ham har fundet en stor forståelse for nødvendigheden af at decentralisere de kulturelle aktiviteter, foruden en god portion energi og entusiasme, vil jeg håbe, at det i givet fald bliver ham, der bliver udstationeret hertil.

Med venlig hilsen

Henning Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby, Møn.

P.S. Jeg er bortrejst til Tyskland indtil den 14/4-72.

Fakta

Brev

Dansk

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby, Møn

HC arkiv Møn/HC breve 12