Menu

Henning Christiansen

1972-07-07

Dokumentindhold

Fotografi til Kort- og Billedafdeling

Transskription

CHRISTIANS BRYGGE 8
KØBENHAVN K

TELEFON MINERVA 111
POSTGIRO 317

Det kongelige Bibliotek
THE ROYAL LIBRARY / LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE
KORT- OG BILLEDAFDELINGEN

7. juli 1972

Hr. komponist Henning Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby

Det kongelige Bibliotek, der I sin Kort- og Billedafdeling ejer et stort udvalg fotografier af betydelige danske mænd og kvinder, savner i denne samling et fotografi af Dem og ville derfor være meget taknemmeligt for
at få overladt et sådant, eventuelt flere forskellige, deriblandt også aldre billeder.

Bjørn Ochsner

Forsendelsen bedes adresseret til: Det kgl. Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen, Christians Brygge
8, København K.
Ved tilsendelsen bedes uopklæbede fotografier lagt mellem to stykker pap, så at beskadigelse undgås. Opklæbede fotografier bør dækkes af et enkelt stykke karton, hvorved det hindres, at frimærkestemplingen sætter mærker i fotografiet.
Så vidt muligt ønskes de originale fotografier, ikke kopier efter aftrykkene.
På hvert fotografis bagside bedes optagelsesåret noteret, i tvivlstilfælde det omtrentlige tidspunkt.
Hvor et billede foreligger i flere formater, ville biblioteket foretrække det største.

Fakta

Brev

Dansk

København

Det kongelige Bibliotek
Bjørn Ochsner
Christians Brygge 8
København K

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby

Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 12