Menu

Henning Christiansen

1972-04-11

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Kursusindkaldelse + spørgeskema

Transskription

DR

DANMARKS RADIO
TV-Byen . 2860 Søborg . Tlf.: (01) 67 12 33 . Telex 2695 . Telegr.-adr.: Danradio
PERSONALEKURSUS

11. april 1972

Til deltagerne på stereo grundkursus 20. + 21. april.
Da meddeleserne ikke er nået frem til alle, følger hermed en ny kursusindkaldelse.
Med venlig hilsen

Anne Gram

[s. 2]

Spørgeskema vedr. behov for kursusuddannelse i Filmskolens regi

Har du behov for supplerende uddannelse ja/nej
Kan behovet specificeres indenfor føglende kategorier_
Fagspecialekursus (supp. af nuværende viden) ja/nej
Uddannelse på beslægtede områder (ja/nej)
Blandede kurser med delt. af flere faglinier (ja/nej)

Hvilke fagområder har du hidtil arbejdet indenfor:

Har du specielle ønsker om fremtidigt at arbejde indenfor andre fagområder:

Har du mulighed for at deltage i dagkurser ja/nej
Hvær længe kurser mener du at kunne deltage i: (sæt x)
1 uge
2 uger
3 uger
4 uger
6 uger
Længere

I hvilket tidsrum har du mulighed for at deltage i kurser:

Bedst muligt dårligt
Kursusplacering i januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

[s. 3]

 • 2 –

Mener du, at skolen bør sammensætte deltagergrupperne af personer med så ensartede kvalifikationer som muligt ja/nej/ligegyldigt

Mener du, det er bedre at kurserne tager sigte på bredere grupper evt. med sammenblanding af flere fagspecialer på et kursus ja/nej)

Er din kursusdeltagelse helt eller delvis afhængig af muligheden for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ikke afh./delv./helt

Kan du specificere dit eget behov for uddannelse (udfyld nedenstående skema med et eller flere konkretiserende kursusønsker)
1. Fagområde:
2. Uddannelse i flg. discipliner:

3. Kursuslængde

1. Fagområde:
2. Uddannelse i flg. discipliner:

3. Kursuslængde

1. Fagområde:
2. Uddannelse i flg. discipliner:

3. Kursuslængde

På næste side er foretaget en skemaopstilling af en række fagområder indenfor filmproduktion.
Foretag afkrydsning af interesse (rubrikkerne ”grundlæggende” eller ”videregående”) og angiv, hvilken længde, du forestiller dig vil være relevant for kurset.
Emneområder, som ikke findes i listen, kan anføres i de åbne felter.

[s. 4]

 • 3 –

  Grundlæggende videregående kursuslængde
  Nagra-anvendelse
  Mikrofonteori
  Stereoteknik
  Rumakustik
  Musikoptagelse
  Elektroakustik
  Elementær elektronik
  Toneassistentfunktioner
  Intern TV-produktion (ITV)
  Elementær TV-elektronik
  Filmteknisk TV-produktion
  Klippebordsarbejde (billedmontage)
  Klippebordsarbejde (lydmontage)
  Klippebordsbetjening
  Grundlæggende filmteorier
  Arbejde med skuespillere (bl.a. videoøvelser)
  Arbejde med ikke prof. Skuespillere (do.)
  Forfatterseminar m. henblik på manusudarbejdelse
  Scenografi (stilmæssigt grundlag)
  Scenografi (bygningsteknisk, omkostningsberegning)
  Lyssætning (stilmæssigt grundlag)
  Lyssætning (praksis m. øvelser)
  Elektricitetslære (herunder lysudstyr)
  Fotografassistentfunktioner
  Laboratoriearbejde
  Special effects i optagelse og på labor.
  Animation teknik og udstyr
  Scriptarbejde (rapportering, continuity)
  Kostumesyning (stil, materialer, teknik, omkost.)
  Make-up (stil, materialer, teknik, fotogr. virkning
  Produktionsledelse (systemplanlægning)
  Produktionsledelse (budgetlægning, financiering)
  Produktionsledelse (jura, ophavsret, kontrakter)
  Produktionsledelse (produktionsafvikling)

Navn og adresse:

Fakta

Brev

Dansk

Søborg

Danmarks Radio
PERSONALEKURSUS
TV-Byen
2860 Søborg

HC arkiv Møn/HC breve 12