Menu

Henning Christiansen

1972-04-00

Dokumentindhold

KODAs "genretabel"

Transskription

DETTE HER ER MEGET VIGTIGT!

Nu kommer generalforsamlingen i KODA. Den finder sted tirsdag den 18. april 1972, kl. 16 i Håndværkerforeningens lokaler, Dr .Tværgade 2 A. Her må i hvert fald alle aktive komponistforenings-medlemmer være til stede. Hvorfor ?

Fordi det kan forventes, at der vil blive fremsat forslag til ændringer i KODAs driftsregulativ. Og hvis disse ændringer vedtages, vil de økonomiske vilkår for den ”seriøse” musik forringes i meget alvorlig grad. Hvor vil forslagsstillerne først og fremmest sætte ind?

Efter al sandsynlighed: mod fordelingsreglerne. Den såkaldte genretabel. Den ønsker man nemlig enten helt afskaffet eller ændret således, at klassificeringen mellem de forskellige arter af værker fjernes helt eller reduceres.

At dette vil betyde noget nær en katastrofe for medlemmerne af Dansk Komponist-Forening er een ting. Det andet er, at forslaget - i sin videste konsekvens - vil være aldeles enestående set i internationalt sammenhæng. For her - i alle landes ”KODA”-selskaber - er de gældende regler: at man klassificerer til fordel for den ”seriøse” musik. Det er dette, forslagsstillerne-i åbenlys modstrid med de internationale regler - vil til livs. Hvad betyder dette ?

Det betyder i virkeligheden, at den komponist, der har siddet et halvt år og arbejdet på et stort symfonisk værk, vil få nøjagtig det samme vederlag fra KODA som den mand, der på få øjeblikke kan ryste lidt døgnmusik ud af ærmet. Nu vil man kun afregne efter faktor, nemlig varigheden.

Og det betyder endvidere, at samtlige danske, originale ophavsmænd – de være sig ”seriøse” eller ”populære” - vil lide en betydelig nedgang i afregningerne til fordel for udenlandske og tilsluttede medlemmer. Og til fordel for de danske tekstforfattere og oversættere som knytter deres virksomhed til udenlandske komponisters schlagermelodier. Sådan vil det gå, hvis forslaget ikke nedstemmes, for flodbølgen af udenlandsk pop vil da, stige over alle bredder!

[s. 2]

  • - - 2 - - -

Husk på, at over to tredjedele af KODAs årlige afregningsbeløb allerede går til udlandet. Til udenlandske og tilsluttede medlemmer betales allerede 6,159.549,- kr. Det beløb, der i virkeligheden bliver tilbage til danske ”seriøse” og ”populære” udgør kun ca. 17% af hele KODAs årlige afregningsbeløb. Det burde være indlysende for enhver, at hvis ændringerne gennemføres vil opførelsesvederlagene til danske, ordinære KODA-medlemmer blive yderligere beskåret. Derfor: pas på!

Pas også på, hvis andre forslag med lignende tendens bliver fremsat! Det må hindres, og det kan kun gøres, hvis de nedstemmes på selve generalforsamlingen.

Dansk Komponist-Forenings medlemmer derfor møde op og stemme imod disse forsøg på at undergrave KODAs mangeårige praksis, der altid har taget sigte på at stille danske komponister gunstigst muligt ved afregningen af det årlige fordelingsbeløb.

Situationen er altså dybt alvorlig. Og i virkeligheden: også for de danske komponister indenfor den lettere genre, som forstår sagens rette sammenhæng!

Hvis vore medlemmer svigter ved denne lejlighed, vil deres interesser blive prisgivet et flertal, bestående af tekstforfattere (oversættere) og udgivere (den lette for det meste udenlandsk ejede grammofonindustri!) Vi vil kort sagt være prisgivet den udenlandske døgnmusik.

Derfor: Mød op. Og husk endelig medlemskortet til KODA!
De fjernestboende aktive medlemmer af Dansk Komponist-Forening vil få godtgjort rejseudgifterne. Det er nu, mere end nogensinde, det gælder!

Med venlig hilsen
DANSK KOMPONIST-FORENING

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er skrevet i anledning af generalforsamlingen i KODA d. 18. april 1972.

HC arkiv Møn/HC breve 12