Menu

Henning Christiansen

1972-03-22

Dokumentindhold

Medlemsmøde om uddannelse d. 6. april 1972/FAF-bladet

Transskription

Filmarbejderforeningen FAF

MEDLEMSMØDE OM UDDANNELSE

Torsdag den 6. april kl. 19,30 på Filmskolen

afholder FAF medlemsmøde om uddennelsesmulighederne på Filmskolen under dens ændrede struktur.

Vi fremsender hoslagt spørgeskema fra Filmskolen, som tager sigte på at undersøge behovet for uddannelse i branchen. Spørgeskemaet bedes i udfyldt stand tilbagesendt til Filmskolen inden den 17. april.
Da statistikken imidlertid viser, at den slags spørgeskemaer kun kommer tilbage i ringe omfang, foreslår vi, at du tager det med på mødet den 6. april - hvis du ikke har nået det til da, kan du udfylde det der.

Da FAF løbende forhandler med Filmskolen om uddannelsen, håber vi på et stort fremmøde, så vi kan blive orienteret så bredt som muligt om medlemmernes ønsker.

Med venlig hilsen

FAF’s forretningsudvalg
22. marts 1972

PS. / FAF-bladet

FAF-bladet er, som man måske har bemærket, blevet væsentligt forsinket. I første omgang bestemte redaktionen at lave et samlet februar-marts nummer, da vi mente det var væsentligt at bringe de sidste nyheder om filmloven. FAF’s repræsentanter har været til møde både med Kulturministeren og 17-mandsudvalget, hvilket er udførligt omtalt i bladet.

Desværre forsinkedes det yderligere på grund af økonomiske problemer; bl.a. har vi skiftet annonceekspedition og mangler indbetalinger. Men bladet er nu i trykken og udkommer lige før eller umiddelbart efter påske. Næste blad vil udkomme omkring 20. april og fortrinsvis lægge op til den kommende generalforsamling.

Fakta

Brev

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 12