Menu

Henning Christiansen

1973-02-27

Dokumentindhold

Ansøgning om støtte til et værk for blokfløjte, Jüngling auf der Wanderschaft, musik til digte af Eske K. Mathiesen, et værk til Den danske fjøjtetrio, "Concertorama" og en opera

Transskription

BAKKEHØJGAARD 4792 Askeby
27. febr. 1973

Til kunstfonden,

Undertegnede komponist ansøger herved kunstfonden om kr. 15.000 til realisering af følgende projekter for 1973:

1) Henne Petri og Michala Sambleben har hos mig bestilt et værk for blokfløjte og strygeorkester med cembalo. Værket skal opføres i Tivoli til sommer. Michala Sambleben er for mig at se, en overordentlig blokfløjtespillerske, som jeg tidligere har skrevet musik til og altid kan regne med fremragende opførelser af.
2) Jeg ønsker at bearbejde et tidligere værk ”Jüngling auf der Wanderschaft” med tekst af Per Kirkeby, for stemme, bånd og orkester.
3) Eske K. Mathiesens humør- og brodfyldte digtning, hvoraf jeg allerede har skrevet musik til en samling (Natur-digte) agter jeg at satte i musik for sanger og mindre ensemble.
4) For den danske fløjtetrio (M. Sambleben, H. Petri, Anders Grøn) har jeg planlagt et værk, hvis foreløbige arbejdstitel er: Havet. I værket vil indgå bånd, film og tekst. Værket er tænkt som en udvidelse af trioens
repertoire, ved deres mange koncerter ud over landet.
5) Desuden vil jeg arbejde for en "koncertgenre” hvori indgår film og hvor musikkens funktion er at lægge op til disse film.
6) Iøvrigt er jeg igang med forarbejdet til en opera, hvorom jeg ikke kan røbe nærmere nu.

I håb om at komme i betragtning

venlig hilsen

Henning Christiansen
4732 Askeby

tlf. 03 – 817357

Fakta

Brev

Dansk

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 12