Menu

Henning Christiansen

1973-02-28

Dokumentindhold

Musik til TV-produktion af "Privatlivets fred"

Transskription

DR
DANMARKS RADIO
TV-Byen . 2860 Søborg . Tlf.: (01) 67 12 33 . Telex 2695 . Telegr.-adr.: Danradio
COPYRIGHT-SEKTIONEN

Komponisten,
hr. Henning Christiansen,
Bakkehøjgård,
4792 Askeby.

Dato
28. februar 1973.
/bd.

For en ordens skyld skal vi herved bekræfte, at TV-teatret har bestilt 30-40 minutters musik bos Dem til tv-produktion af ”PRIVATLIVETS FRED”. Honoraret er, som Ole Reim vist nok allerede har fortalt Dem, 35,- kr + dyrtidstillæg, p.t. ialt 133,67 kr. pr. minut, og varigheden beregnes sådan, at gentagelser ikke medtages. Genudsendelser vil blive betalt med samme honorar, men genudsendelser i eftermiddagstid dog kun med 50%.

Med venlig hilsen

(Britta Kümmel)

Fakta

Brev

Dansk

Søborg

Danmarks Radio
Copyright-sektionen
TV-byen
2860 Søborg

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 12