Menu

Henning Christiansen

1973-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Statens Kunstfond

Dokumentindhold

Mulighed for at ansøge om arbejdslegater

Transskription

STATENS KUNSTFOND

Fondet uddeler efter ansøgning i maj måned 1973 arbejdslegater til bildende kunstnere,
kunsthåndværkere (kunstneriske formgivere), forfattere og komponister.
En ansøgning bør indeholde en nærmere redegørelse for de arbejdsopgaver, hvortil legatet søges.
Der anvendes ikke særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal være fondet i hænde senest 1. marts.
Fondets adresse: Østergade 24 B, 1100 København K.

Fakta

Note

Dansk

København

Statens Kunstfond
Østergade 24 B
1100 København K

HC arkiv Møn/HC breve 12

730000 statens kusntfond arbejdsstipendier hc breve 3 0847