Menu

Henning Christiansen

1974-02-06

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Noder af "Præsten i Vejlby"

Transskription

DR
DANMARKS RADIO
Islands Brygge 81 . København S . Tlf. (01-27) Asta 6161 . Telex 2695 . Telgr.adr. Danradio
NODEBIBLIOTEKET
- Den 6. Febr. 1974

Komponisten hr. Henning Christiansen,
Bakkehøjgaard,
4792 Askeby, Møn

Kære hr. Christiansen!

Desværre udgik optagelsen med dansk musik forleden dag, men jeg har gjort Underholdningsorkestrets administrator, kontorchef Ragnar Ballieu-Petersen opmærksom på, at De for egen regning har ladet udskrive orkesterstemmerne til “Præsten i Vejlby” med henblik på opførelse i Danmarks Radio, og derfor bedt B-P om at drage omsorg for at optagelsen bliver placeret på et senere tidspunkt – så at den altså ikke går i glemmebogen.
- Men hvis De selv vil kontakte Ballieu, sidder han på telf. (01) 21.46.47 (Vesterbrogade 84, 1620 København V).

Med venlig hilsen, Deres

Niels Busch-Møller, arkivar.

[div. håndskrevne notater:]

KINO-VOX
INDUSTRIVEJ 4
(03 18 76 17
LYNGE FARUM

Sønder gård
Helgolandsg. 27
(06 13 55 61 8000 Århus C.

Henvit 21.2.74
Til at ringe til I Gabold

11.16.9

23. 24. april

Århus
Børge Wagner

Fakta

Brev

Danmarks radio
Nodebiblioteket
Islands Brygge 81
København S

HC arkiv Møn/HC breve 42