Menu

Henning Christiansen

1974-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Kort vejledning om To Play To-Day, op. 25.

Transskription

Kort vejledning:
To play to-day er et værk af den type, som rummer visse muligheder for at improvisere. Nogle steder er det i musikken klart foreskrevet, men det skal her fortælles, at man sikkert med fordel kan bearbejde alle tekst- og handlingsdele i forhold til opførelsessituationen, sandsynligvis med held.
Helt nye ”to play to-day”-afsnit i teksten og evt. nye handlingsafsnit ville nok blot stimulere fornøjelsen ved værkets opførelse. Alvor, spøg, underfundighed, satirisk, satanisk, idyllisk, drømmene, kloge, vise, kampivrige, sørgmuntre o.s.v..
Orkester og solistafsnit ville jeg, komponisten, lade uberørte, de er af en tilpas råstyrke, men skulle en eller anden finde på at bearbejde musikken udover det improvisable, skal det blot gøres med en god begrundelse, så er også det godt. Ideen er at musikken på en gang afbryder afsnit og åbner for nye.
Den foreliggende udgivelse er mit eget håndskrevne manuskript, ikke mindst fordi jeg mener at manuskriptet bidrager til at give en fornemmelse af den holdning hvormed værket bør opføres.

Henning Christiansen

Fakta

Manuskript

Dansk

Dokumentet gengiver introduktionsteksten til Samfund for udgivelse af dansk musiks udgave af partituret, som udkom i 1974.

Introduktion til Henning Christiansen, To Play to-day, Samfundet til udgivelse af dansk musik, 3. serie, nr. 249, Dan Fog Musikforlag, København, 1974.

Henning Christiansen
Op. 25, to PLAY to-DAY

HC arkiv Møn/HC breve 42