Menu

Henning Christiansen

1975-10-15

Afsender

Erik Storm

Dokumentindhold

Kloakprojekt

Transskription

MØN KOMMUNE
Teknisk forvaltning

Storegade 56, 4780 Stege,
den 15-10-75
Tlf. (05) 81 55 55

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

Vedr.: Damme-Askeby kloak. Ejendommen matr, nr. 20

Efter aflevering af kloakanlægget i Damme-Askeby kan det af Dem indsendte kloakprojekt herved godkendes til udførelse på nedenstående vilkår, der ikke er overstreget:

1) Alt spildevand fra ejendommen tilledes kloakanlægget.

2) Overfladevand (tagvand) ledes fortsat til det eksisterende system.

3) Evt. eksisterende septic- eller trixtank nedlægges eller ændres til gennemløbsbrønd.

4) Alt spildevand passerer en 1 m eftersynsbrønd forinden tilledningen til kloaksystemet.
X 5) Navn og adresse på aut. kloak- samt VVS-mester skal oplyses, forinden arbejdet påbegyndes.

6) Kloakanlægget anmeldes til syn, forinden tildækning sker.

X 7) Revideret kloaktegning skal fremsendes, forinden arbejdet påbegyndes .

8) Kloakanlægget skal være tilsluttet senest 1. maj 1976.

9) Arbejdet må kun iværksættes ved en aut. kloakmesters foranledning.

Med venlig hilsen

Erik F. Storm.

Fakta

Brev

Dansk

Stege
Askeby
Henning Christiansen

HC Breve 1/HC Breve 1