Menu

Henning Christiansen

1975-11-25

Ophavsmand/nøgleperson

Jane Rasch

Dokumentindhold

Artikel om "Nordahl Grieg aften" under Marxistisk uge 1975.

Transskription

[håndskrevet:] L+F 25.11.75

[Foto]
Hovedvægten på Grieg-aftenen blev lagt på fremførelsen af ordene.

Ordets aften

Marxistisk uge: ”Nordahl Grieg aften”. Medvirkende: Jesper Christensen, Hans Henrik Clemmensen, Ulla Koppel, Eva Krogh, Avi Sagild, Per Schelde, Per Sessingø, Nikolaj Steen, Paprika Steen, Jørgen Teytaud, Søren Thomsen og Berthe Quistgaard.

DEN marxistiske uge fik et kunstnerisk indslag i lørdags. Forfatteren Ulla Ryum indledte aftenen med en tale om kommunisternes kulturkamp. I Avi Sagilds instruktion fremførtes uddrag af Nordahl Griegs skuespil Nederlaget.
I programmet var også medtaget digte og artikler, der handlede om den spanske borgerkrig. Grieg-tekster, der alle manede til kamp mod de fascistiske tendenser, som betonede sammenhængen mellem den kunstneriske og materielle kamp, og som understregede, at det neutrale menneske ikke findes: Intet menneske, selv om det tusinde gange kalder sig upolitisk, står uden for politik. Det mest politiske, som et passivt menneske kan drive det til, er at blive offer for politik.
Henning Christiansen havde komponeret en meget illustrativ musik, der ligesom vendte ordene endnu en gang i luften.

[Foto]
Eva Krogh formidler Nordahl Griegs budskab.

Skuespillerne spillede meget politisk bevidst. På denne måde blev det digterens ord og budskab, der usvækket trådte frem. Og publikum var med hele tiden. Når bankdirektøren i Nederlaget narrer den godtroende og småborgerlige Beslay, så hele kommunens fundament vakler, blev denne strategi
straks gennemskuet af tilskuerne. Når præsident Thiers anså foråret for skadeligt for proletariatet, fordi det på denne årstid får sol og varme gratis, forstod publikum øjeblikkelig den ironiske hentydning til klassekampens grundtema: striden om ejendomsretten.
Berthe Quistgaard sluttede arrangementet med digtet Til ungdommen. Heri hedder det bl.a.:
Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!
Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menneskenes jord.
Griegs sande appel til eftertiden, skuespillernes intelligente fortolkning og publikums medlevende indsats gjorde denne aften til en vægtig station på klassekampens vej.

Jane R.