Menu

Henning Christiansen

1978-10-18

Afsender

Tineke Daalder

Dokumentindhold

Artikel om Joseph Beuys til Paletten

Transskription

Göteborg, 18 oktober 1978

Hej!
Vi är mycket glada att du skriver en presentation av Beuys!
Väldigt få människor här vet någonting om honom.
Här är ett nummer av Paletten 78 så du ser ungefär hur mycket plats 6 sidor ger dig.
Vi föreslår proportionen 2 sidor text /4 sidor bilder och bildtexter. 1 sida satt text i Paletten mottsvarar ca. 3 sidor maskinskriven manus med dubbelt radavstånd.
Från och med nr. 1/79 har Paletten en ändrad redaktion, i vilken jäg ingår som bildredaktör (lay-out etc.).

Hälsningar!

Tineke

PS 800,- skr är ok!

TINEKE Daalder
Övre Husargatan 35
S-41314 Göteborg
31 – 133391

Fakta

Brev

Svensk

Göteborg

Tineke Daalder
Övre Husargatan 35
S-41314 Göteborg

HC arkiv Møn/HC breve 43