Menu

Henning Christiansen

1978-06-20

Dokumentindhold

Anmeldelse af to LP-plader.

Transskription

Land og Folk
Telefon (01) 14 01 14
Dr. Tværgade 3
1302 København K
Postgiro 2530
Telegr.-adr.: Landogfolk

Dato 20/6-78

Henning Christiansen

Gode kammerat

Hermed følger to nye plader fra Tiden. Da Bjarne Jes Hansen er involveret i begge projekter er det næppe gunstigt at lade ham foretage anmeldelsen, Derfor beder vi dig gøre det. Da pladerne netop er kommet på gaden vil vi, trods det korte varsel, bede dig om at levere anmeldelserne senest fredag den 23.juni.
God arbejdslyst.

Med kammeratlig hilsen

Stig Dyre
Land og Folk

Fakta

Brev

Dansk

København

Land og Folk
Dr. Tværgade 3
1302 København K

HC arkiv Møn/HC breve 43