Menu

Henning Christiansen

1980-09-08

Dokumentindhold

Sangen "Vennernes anprisning"

Transskription

Kaj Tølbøll Lauritsen
N. Jespersensvej 10
2000 København F.
Tlf. (01) 19 11 75

Den 8. sept. 1980.

Komponisten Henning Christiansen
”Bakkehøjgaard”,
Hårbøllevej 2,
4792 Askeby.

Kære Henning,

Jeg sender dig vedlagt originalpartituret – hvis man kan kalde det sådant – til ”Vennernes anprisning”, hvori jeg beder dig om at rette ”kokon” til ”puppe”, idet Erik Harbo gjorde mig opmærksom på, at trykket i ”kokon” ligger på anden stavelse. Dette må jeg erkende er rigtigt. Efter rettelsen bedes ”originalpartituret” tilbagesendt mig i vedlagte frigjorte kuvert. Jeg vedlægger et par fotokopier af sangen med den omhandlede rettelse.
Genpart af nærværende skrivelse er sendt til Erik Harbo tillige med et par fotokopier af sagne. Jeg takker ham for det årvågne øje.

Kærlig hilsen
fra to til alle:

Kaj Tølbøll Lauritsen.

Fakta

Brev

Dansk

København
Askeby

HC Arkiv Møn/HC Breve 1