Menu

Henning Christiansen

1963-02-21

Dokumentindhold

Concerto

Transskription

Jenslev d. 21/2-63

Hr. direktør Knudaage Riisager.
Det ser nu ud til at elevraad og elevforening endeligt har konstitueret sig, skønt der stadig mangler en valgt leder af studiekredsen for ny musik. Som interesserede medarbejdere har jeg faaet Torben Petersen og Timme Ørvad.
Paa første koncert der skulle finde sted mandag d. 4. marts opfører vi de værker som var med paa Helsingforsprogrammet ved "unge nordisk musik" nemlig værker af komponisterne Jens Wilhelm Petersen, Svend Nilsen, Erik Norby og Torben Petersen. Desuden opføres "Samstirni" af islændningen Magnus Bløndahl Johansson, et elektronværk fra koncerten i efteraaret, som viste sig at interessere mange.
Tirsdag d. 26. marts faar vi besøg af studenterscene, 7 medlemmer med Bent Rasmussen paa podiet vil opføre Tardieu's lille konservationssymfoni, en oratorisk Beethoven-form. Og desuden forsøger vi at faa konservatorieelever til at opføre historien om en soldat evt. i samarbejde med studenterscenens folk. Bent Rasmussen var i sin tid en fortrinlig djævel under Ole Henrik Bruuns ledelse. Professor Allin Erichsen instuderer den p.t. paa konservatoriet.
I første halvdel af april er planlagt en koncert med værker af Castiglioni og Penderecki, Axel Borup Jørgensen, Bo Nilsson og Per Nørgaard.
Sidst i april vil der blive en instrumentalteateraften med værker af Cage, Maciunos, Higgens, Patterson, Ib Nørholm, Erik Andersen og Henning Christiansen. Eksperimentalmalerskolen vil faa lov til at udfolde sig over temaet: Foraar.
Den 6. maj har jeg aftalt en orkesterkoncert med Arne Hammelboe hvor Weberberns symfoni op. 21, Vagn Holmboes concert nr. 10 (træ, messing og tarm) Pelle Gudmundsen Holmgreens Improvisatione og Svend Westergaards Capriccio for violin og strygere med, forhaabentlig, Henrik Sachsenskjold som solist, er på programmet.
M.h.t. det økonomiske, saa vil den første koncert kun koste Koda-afgiften. Studenterscenen forlanger kun at faa kørselsudgifter dækket, de skal have 8 prøver til Tardieu saa beløbet er anslaaet til ca. 100 kr. Koncerten først i april vil koste Koda-afgiften (10 kr.) og dertil afgift til indkøb af noder som vi evt. kan overdrage til konservatoriets bibliotek bagefter, hvis vi da ikke kan laane os frem. Instrumentalteater-aftenen er det næsten umuligt at sige prisen for, men det bliver ikke dyrt. Orkesterkoncerten koster foreløbigt 90 kr. til leje af Weberns symfoni (universal) og dertil Koda.
For min egen indsats kan jeg vanskeligt sige et beløb, men det maa jeg tale med elevraadet om, jeger faktisk saadan indstillet at det kun drejer sig om paa selvangivelsen at figurere med indtægt, saa jeg ubesværet kan trække mine telefon- og kørselsudgifter fra.
Iøvrigt skal jeg gøre mit bedste for at holde Dem underrettet om mine kommende dispositioner.

De venligste hilsner