Menu

Henning Christiansen

1974-03-08

Dokumentindhold

Samarbejde mellem DUT og Det Kongelige Teater/musikdrama

Transskription

Det unge tonekunstnerselskab
8. marts 1974

Til Henning Christiansen, Ingolf Gabold, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Aksel Borup Jørgensen, Thomas Koppel, Tage Nielsen, Poul Rovsing Olsen, Poul Ruders, Finn Savery, Sven Erik Werner.

I forårssæsonen 1974 indledes et samarbejde mellem Det kgl. Teater og DUT om opførelse af mindre musikdramatiske værker i enkel opsætning. Således planlægges i øjeblikket premieren på Knud Høgenhavens børnemusical Kom ud af din hule.
I al korthed går samarbejdsaftalen mellem teatret og DUT ud på, at teatret vederlagsfrit stiller sine kunstnere, d.v.s. sangere plus enkelte skuespillere og dansere, til disposition, medens DUT afholder de eks-
terne produktionsomkostninger.
Der er således åbnet mulighed for at DUT kan genoptage sine ganske vellykkede bestræbelser for at fremme interessen for musikdramatiske eksperimenter hos komponisterne. Medens vore produktioner i sin tid i høj grad blev hæmmet af utilstrækkelig produktionstid og undertiden mindre kompetent kunstnerisk medvirken, åbnes der nu mulighed for en mere professionel standart, ligesom den stærke begrænsning i antallet af medvirkende ikke vil gøre sig gældende i samme grad. Det tilstræbes dog stadig at skabe mobile forestillinger opført f.eks. på Sct. Annæ Gymnasiums scene, samt om tribuneforestillinger, opført f.eks. i Odd-Fellow palæets store sal.
Forudsætningen for at udvikle dette samarbejde er selvsagt, at der kan skabes appetit på de muligheder og det redskab, der her stilles til disposition.
I den anledning henvender DUT sig til en række komponister, og bl.a. dig med en opfordring om at fremkomme med planer, projecter og ideer, så vi har mulighed for at få overblik over hvilke produktioner, der kan sættes igang, og hvornår.
Det er DUTs tanke at søge at fremskaffe kompositionsbestillingshonorarer fra kunstfonden, ligesom en meget imødekommende forhåndsinteresse fra TV skulle kunne sikre ophavsmændene et rimeligt økonomisk udbytte.
Til gennemførelsen og udviklingen af dette project har DUT nedsat et udvalg, hvis medlemmer står til disposition med råd og dåd. Udvalget består af fgl.:
Peter Bogwardt, Vitus Berings alle 28, 2930 Klampenborg. tel. OR 6287
Bent Lorentzen, Søtoften 37, 2820 Gentofte. tel. GB 7601
Per Nørgård, Nørrebrogade 90, 4th, 2200 Kbh. N. tel. 391965 f
Ib Nørholm, Sct.Hans Torv 24,2. 2200 Kbh. N. tel. 376392.
Preben Montell. Danmarks Radio.