Menu

Henning Christiansen

1967-11-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

"Eurasienstab", Galerie nächst St. Stefan, Wien, d. 2. juli 1967.

Transskription

Henning Christiansen:

EURASIENSTAB/fluxorum organum

Joseph Beuys
Henning Christiansen

Joseph Beuys blev professor på Düsseldorf kunstakademi 1961. Siden da har han virket som den stadigt uberegnelige ansporende kraft på akademiet. I 1962 foranstaltede han på akademiet i Düsseldorf den af George Maciunas ledede Fluxus-festival. Samme festival kom senere på året til København, hvor festival man i en uge kunne følge i en i Nikolaj kirke, kunne følge et radikalt koncertændrende program. Enkeltnumre hvor omtrent samtlige kunstarter var impliceret. Hermed indledte Beuys en række af egne demonstrationer, hans betegnelse for sine happening-prægede forestillingers art. Hver eneste demonstration indeholdt en demonstration af menneskets åndelige – og fysiske formåen.
I forbindelse med denne artikel om EURASIENSTAB, skal kun de sidste demonstrationer nævnes, fordi han her har arbejdet i forbindelse med musik., En forbindelse, som har sit naturlige udgangspunkt i hans specielt tidsfortrolige og dermed musikalske opførelser.
I Billedkunst nr. 1967, er opførelsen af Sibirische Symphonie nr. _ omtalt.
I samarbejde med de to danske: Maleren og billedhuggeren Bjørn Nørgård-Sørensen og komponisten Henning Christiansen, opførtes _MANRESA
i Dusseldorf Galleri Schmela dec. 1966. Demonstrationen er omtalt er beskrevet i tidsskriftet ta’ nr. 4, 1967. MANRESA var den første demonstration hvor musik og handling indgik en forbindelse af næsten symfonisk art.
Sammen med Henning Christiansen opførte Joseph Beuys HAUPTSTROM i Darmstadt, Galleri Dahlem, marts 1967. Det var en 10 timer lang opførelse hvor Beuys i et rum opbygget af margarine udførte ca. 10 handlinger i stadigt vekslende rækkeforløb, sideløbende med musik fra 5 båndoptagere, med hver deres musikalske materiale, afspillet i skiftende kombinationer, en af disse var alle 5 samtidig, hvilket hørtes som et veritabelt musikbål.
EURASIENSTAB/fluxorum organum
EURASIEN E U EURASIENSTAB/fluxorum organum, opfort den 2. juli i Wien, Galleri Nachst St. Stefan. Der er

[håndskrevet i margen: I de sidste 3 Dem - - - - må ses som en udvikling i retning af det musikalsk forløb har Beuys arbejdet i en stadig stærkere musikalsk sammenhæng. Hans specielle tidsfortrolighed, som tidlig som fra starten viste sig var hans opførelsers (og meget af hans plastisks) særkende er foreløbigt kronet i EURASIENSTAB. MANRESA var en opførelse af næsten symfonisk art, HAUPSTROM er en 10 timers symfonisk udladning. Og endelig EURASIENSTAB som den helt klare symfoniske forbindelse af det auditive og visuelle (den heterostatiske opera?]

[s. 2]

2

musikken er af Henning Christiansen, Joseph Beuys’ demonstration _kan her bedst defineres som en skulpturel levendegørelse af _processen henimod prægnant symbolfunktion, processen forstået som skulpturel udtryksfuldhed i detaljen. Processen der viser objektets enkle funktion, og menneskets fysiske mulighed for at overføre et åndeligt indhold ved sine handlinger. Musikken står som nærvær klinger som nærvær i bevægelse, symbol og tid, integrerende forestillingens elementer.
Som en logisk følge af EURASIENSTAB-tanken, har professor Beuys den 17. november 1967, i Westtyskland lovformeligt grundet die Deutsche Studentenpartei. Her skal kunstnerisk indflydelse på samfundets udvikling ind sættes; som et alternativ til den i dag omsiggribende politiske umenneskeliggørelse af samfundet.

NOTITSSEDDEL, Joseph Beuys.

De biografiske sager ser jeg (Beuys) ikke så gerne konventionelt behandlet, således som man kan se det overalt i kataloger og aviser, (se Rheinischer Post: - Allerede som lille purk o.s.v..
Måske kan man skrive i stedet skrive noget personligere eller noget der har betydning i en større sammenhæng. De virkeligt vigtige punkter forsvinder ofte i gymnasie - og studiedata. Jeg vil dog se mig selv såvel som Enseling- som Materéelev
Udstillingsdata er efter min mening uvæsentlige. Men vigtegere end at betone at jeg ikke bryder mig om udstillIngsdata, er det at påvise de begivenheder, som mit arbejde under de bindende forudsætninger, er vokset organisk ud af.
- - Udstilling i Van der Grinten. _Hvad vedkommer jern og stål mig! _Man kunne henvise til Schmela, som vigtig personlig nyerhvervelse.

Fødselsdag: 12.5.1921
Fødeby: Kleve (Jeg opgiver altid Kleeve, fordi fødslen i Krefeld var rent tilfældig.)
Far, fra Geldern. Hollandsk afstamning.
Mor, fra Weseleregnen.
Studentereksamen 1940.
Soldat 1941

Begynder Stukastiden 1941. (Her er det almene udtryk styrtkampflyver velanbragt, da jeg har været gennem alle våbendi-

[s. 3]

3

zipliner; telegrafist er falsk.)
[tilføjet i hånden: Naturvidenskab 4 film]
I begyndelsen af 1941, venkab med Sielmann.
Studium under krigen: Naturvidenskab, åndsvidenskab. (Beslutningen, at ville være billedhugger var fast allerede i de sidste skoleår. I 1938 første møde med skulpturfotos af Lembruck, oplevelse!)
Løsladt foråret 1946.
Steder som under krigen blev berørt:
Væsentlige indtryk: De slaviske lande.
Polen.
Chekoslovakiet (Prag).
(Mähren.)
Rusland.
(Sydrusland.)
Væsentlige indtryk: Sortehavet.
Det Kaspiske hav.

Den russiske steppe (Kuban). Tatarernes område.
Tatarene ville optage mig i deres familie.
Den Nogaiske steppe.
Krim.
Byer: Perekop, Kertsch, Feodossia,
Simferpol, Backtschisaraj
Jajlobjergene
Grækernes Kolchis
(goldenes Vlies)
Odessa, Sevastopol.
Rumænien (Donaudelta) - Ungarn (Steppe).
Kroatien (Save).
Wien (Hunner og tyrker foran Wien!).
Vestlige krigsskueplads: Son faldskærmsjager i Nordholland-Oldenburg til Nordhavskysten.
O.s.v.

[s. 4]

4

MED TOGET, DÜSSELDORF - WIEN.

Har lige passeret Regensburg. Landskabet er fladt. I horisonten skimter man i disen bjergene. Beuys og jeg, (Henning Christiansen) har sovet på bænkene i kupéen fra kl. 01 - kl. 09. Han sover endnu, og jeg trænger til kaffe. Han ligger med det ene ben krummet og det andet udstrakt. Armene er krydsede over brystet. Han ligger på ryggen med hovedet til siden.
Løgkupler i Bayern. Alle har forskellige proportioner. Når katolikken bygger et løg bygger protestanten en spids.

EUR

EURASIENSTAVEN rejser i togspidsen som ”Artistengepäck”.

Linz (Mozarts Linser).

Beuys har været professor siden 1961. Før boede han i Kleve og levede af at sælge sine arbejder. Han har stadigt, stædigt og jævnt solgt noget...

Benedi

Benediktinerabtei. (Kæmpemæssigt bibliotek).

Beuys er efter avisomtalen: Farlig og latterlig (Begge ord på een - og samme gang.)
Fredag den 30. juni 1967. Vi er færdige med at bygge rummet op.

EU_RASIENSTAB - 82 minutter.
Rummets bageste hjørne udfyldes med margarine trekant. Filthjørnebrædderne rejses. Eet for eet stemmes filthjørnerne mod loftet. Alle 4. Hjørnebræddernes inderside vender mod hinanden. Afstanden mellem brædderne er ca. 3 m.. De står skævt. Rummet er opstået. Rummet i rummet. Aktivrummet.
Den krummede kobberstav, _EURASIENSTAB
, blottes. Vikles ud af sit svære sejldugshylster. Sejldugen slås ud. Læderremmene løses. EURASIENSTAB: 3,64 m. lang og 2,5 cm. i diameter. Vægt: 50 kg..
EURASIENSTAB: 3,64 m. lang og 2,5 cm. i diameter. Vægt: 50 kg..

[s. 5]

5

Den massive kobberstav udfordrer kræfterne. Beuys fatter om EURASIENSTAB med begge hænder. Løfter med begge arme. Finder balancepunktet. Stemmer imod. Får langsomt – langsomt EURASIENSTAB ført opad. Den hviler mod det ene filtforhjørne. Langsomt bragt i ro. Den hviler mod det ene filtforhjørne. Kilet ind af loft og filt. Danner en kobberlysende linie fra gulv mod filthjørne. Krummer tilbage. Krumningens kraftanstrengelse bringer den lysende kobberlinie tilbage til jorden. Ud i rummet og tilbage, som en boomerang.
Beuys stiller sig udenfor aktivrummet. Lader hånden hurtigt stryge 1 cm over filtfladen. Hurtigt frem og
tilbage over hjørnebræddernes filt. Frem og tilbage. Forplanter sin energi til filtet. Idéen er 1 cm. Tankens tvang 1 cm. Resultatet: Afstanden 1 cm. Håndens digtat, frem og tilbage. Herfra og dertil. Derfra og hertil. Håndens svirren reflekteres af betragteren. Håndens farve. Dens lys. Op og ned. Rør den filtet? 1 cm er afstanden. Øjet overfører idéen til centrum. Kreutzpunktet. Hjernen. Ånden. En identifikation opstår. Enhver betragter ved - kan forestille sig - hvad der sker. Hånden op og ned. 1 cm. Hvor enkel skal en bevægelse være for at rumme, ramme ? Enkel.
Bildkopf - Bewegkopf - Der bewegte Isolator.
På gulvet, med kridt skrives:
Bildkopf - Bewegkopf - Der bewegte Isolator.
Beuys siger højt:
Bildkopf - Bewegkopf - Der bewegte Isolator.

Bevæger jernfoden. Isolatoren bevæger jernfoden. Klang og skrab af svært jern. Bevæger sig med jernfodsålen bundet fast til højre læderfodsål. Bevæger sig henimod den på væggen fastlimede filtsål. Med ryggen mod væggen ser han mod orgelmusikken. Krummer højre ben. Støtter jernfoden mod filtsålen. Filtfoden er hvilepunktet. I moders skød henter du din kraft. Herfra bredder menneskeånden sig ud. Når alla kroga. Landskab, vision og menneske bliver eet. Langt at gå. Længere endnu. Længes længere. Kun tiden, tiden dækker alle længder. _
Grænserne for _aktivrummet
ændres. Hjørnefiltbrædderne forskubbes i rummet. Presses mod gulv og Ioft.
EURASIENSTAB bevæger sig ned i vandret shilling. Afventer. Føres langsomt – langsomt mod venstre bagfilthjørne bag-hjørnefilt

[s. 6]

6

hjørnefilt. Grad for grad bevæger EURASIENSTAB i de 4 positioner – verdenshjørner. Sender sin krumme vædderkraft på hjortefod ud i alle verdenshjørner mod alle verdenshjørner.
EURASIENSTAB slynges mod jorden. (!)
Vagt.......vægt der forstås.
Ligger om aktivrummets aksel (Aksen - alliancen) =
(Mennesket - menneskeånden).
Hvilepunktet - Jernsålen - Klang, skrab - Filtsålen -
Ryggen mod - ser musikken.
EURASIENSTAB krydser kobberlysende sit sejldugshylster sejldugshylster.
Hjørnefiltaktivrummet brydes ned. Skråt mod væggen dannes a topsugende filthjørne. Filten erobrer rummet. Ser betragteren. Filten står som den evigt frembrydende KODA koda.

EN AFKLARING
Bildkopf Der Mensch
Bewegkopf
Der bewegte Isolator
(Måske er mennesket en isoleret vandbeholder, født af verdenshavene.)

FLUXORUM ORGANUM — 82 minutter.
Et stykke orgelmusik. Optaget på båndoptager. Liebfrauenkirche. Hastighed 3 3/4 tomme, 1/2 spor – resultat: Store svingninger i orgelklangen. Orglet bragt ud af sin sammenhang - kirken - for at indtræde i en meddelelsesform hinsides præstesskab. Gallerie Nächst St. Stefan. Forum for et budskab hinsides ordet. Handlingen, den objektive bevægelse, mennesket og dets transcendente muligheder. Orgelmusik, der leverer sit eget tidsforløb. Integrerende handlingen og integreret af handlingen. Give og modtage - modtage og give.
Fluxorum Organum, 5 afsnit:
I Langsomt og tidsbevidst…...... 22 min.
II Langsomt og tidsbevidst……. 17 min.
III Langsomt og tidsbevidst....... 16 min.
IV Langsomt og tidsbevidst....... 12 min.
V Tidsbevidst..............................15 min.

[s. 7]

7

I Bevæger sig adderene gennem sit tidsrum (rytmisk augmentation og dininution).

Bildkopf - Bewegkopf - Der bewegte Isolator.

II Kommer fra hovedets inderside. Forbliver flydende og vegeterende i hovedet. (Rytmisk augmentation og diminution.)

Bildkopf - Bewegkopf -Der bewegte Isolator.

III Geometriske bevægelser vandret til lodret. (Melodi til klang.)
Hæver sig gennem tidsrummet - stryger ned gennem tidsrummet. Citat: Erik Satie: Messe dee Pauvres/Prière pour les voyageurs et les marins en danger de mort, a la tres auguste Vierge Marie, mere de Jésus.
Geometriske bevægelser vandret til lodret. (Melodi til klang.)

Bildkopf - Bewegkopf - Der bewegte Isolator.

IV Kommer dennegang fra hovedets yderside. Flyder vegeterende forbi hovedet. (Rytmisk augmentation og diminution)

Bildkopf - Bewegkopf - Der bewegte Isolator.

V Skiftevis: Klangsøjle / Melodik. ( Citat fra denne artikel: Som den evigt frembrydende koda.)

EURASIENSTAB – new cross. DEUTSCHE STUDENTENPARTEI

EURASIENSTAB er egentlig et tegn, skabt for at udtrykke Beuys’ kraftfeltidéer. Kraftfelter som udstråles af
alt levende, og hvor mennesket med sine særlige "sendemuligheder” står i centrum. Korset er for Beuys, som for os andre et tegn, der med sit linieskæringspunkt vel er det stærkeste symbol, mennesket til dato har skabt sig.
I MANRESA og Sibirische Symphonie nr. [tilføjet i hånden: 34. sats] halverede Beuys korset, og den manglende halvdel kom til at stå for de mange uudforskede muligheder. Delingen gør korset til et aktivkors - en opfordring.

Med new cross hvor EURASIENSTAB indgår, har Beuys formuleret et tegn, som udelukkende lægger ethvert ansvar for udviklingen over på mennesket. Det er udelukkende den kraft

[s. 8]

8

hvormed vi udslynger vor vilje og evne til gunstig tænken og gunstig virkeliggørelse, der tæller.
Som EURASIENSTAB er indtegnet på det skitserede Europakort, står new cross som et tegn der anråber alle gode kræfter i Europa om i enighed at se mennesket, som udgangspunkt for enhver bestræbelse, og med det udgangspunkt, skabe et Europa hvor nord, syd, est og vest ligeligt medvirker til en positiv og fornuftig løsning af ethvert samfundsproblem.
Beuys mener at hvert eneste menneske har ret og pligt til med sine skabende evner at bidrage til det positive semfund. Beuys’ politiske kamp er rettet mod Die Gesellschaft (mod "enhedsstaten") og for Die Gemeinschaft (det positive samfund). Alle skal være ansvarlige og alle medvirkende. Partiet er for ham det skabende princip. Hans ønske: At det skabende skal gennemsyre alt hvad vi gør og har.
Sådan er det positive samfund og derfor: DEUTSCHE STUDENTENPARTEI. På spørgsmålet om sit partis konkrete mål nævnte Beuys bl.a.: Absolut afrustning. Et forenet Europa. Selvforvaltning af de selvstændige organer som ret - kultur - økonomi. Udarbejdelsen af nye synspunkter for opdragelse, uddannelse, forskning. Opløsning af afhangighedsforholdet øst – vest. Han peger udtrykkeligt, igen og igen, på den altomfattende sammenhæng, som i princippet er klar nok, og hvis enkeltdele må udarbejdes ganske konkret, og uden hvilken alle nævnte mål fører blot vil føre til fortsatte misforståelser. Følgerigtigt er selve partiprogrammet, det uendelige daglige og stadigt forestående arbejde.

Fakta

Manuskript

Dansk

Manuskriptet indeholder teksten til artiklen "Eurasienstab/Fluxorum organum", publiceret i Billedkunst, årgang 3, no. 1, 1968 (s. 33-38).

HC arkiv Møn/HC breve 10