Menu

Henning Christiansen

1967-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Joseph Beuys' tankegods/Fluxus, happenings og Aktionen/forbindelse mellem Aktionerne og Deutsche Studentenpartei/DSPs partiprogram

Transskription

31 maj 1967

Beuys: Jeg gør i øjeblikket alle skulptur tanker færdige. Alle gamle sager sendes ud af huset til akademiet. Jeg skal nu bruge 3000M til bronzestøbning (og så gav han mig 50 M til mad). Nar alt det er af vejen, vil jeg have en zwischen-periode og begynde på en frisk, forhåbentlig et helt andet sted. Tanken om et politisk parti vil da komme ind i billedet og spørgsmålet er: Hvor vil den stærkeste virkning være. Beuys er 46.

Aktioner, happenings. Fluxus o.s.v. vil naturligvis udløse nye impulser, som på mange omrader vil skaffe os bedre forhold. De tilkæmpede nye bevidsthedslag vil igen give os nye mål, det er evolutionen...

Har denne tidsalder bragt os en arationel stemning, så viser det sig ved nærmere undersøgelse en kriseagtig materialiseringsproces, på trods af 4. dimension.......vi har kun ihovedet at komprimerer tidens ved hjælp af længde, højde og bredde.....det er vort forhold til tid vi diskuterer men ikke etablerer.

Det har ikke noget formal at gå grundigt deskriptivt tilværks. Han hænger sig for meget i mediet, som den uindviede opfatter som noget determineret, Indeterminisme er netop en væsentlig del af sagen. For at sige det samme, så kan man med held arbejde i samtlige opfundne medier, og pa tværs af samme.

[s. 2]

[Hår hoved strube ryst lænd overben underben fødder]

Jeg har tænkt mig at det skulle være en Beuys aften. Emnet hedder Joseph Beuys jeg forestiller mig at det skulle forme sig som et forsøg pa at leve sig ind i hans verden der er væsensforskellig fra hvad der rører sig i kunstlivet i dag. det eneste berøringspunkt er vel fluxus, men vi ved alle at Beuys egentlig ikke anerkendes af fluxus-folk det gælder maciunas og det gælder dick higgins. Beuys ved det, bruger alligevel betegnelsen fluxus fordi det flydende hos ham har taget form som kraftlinier flydende til og fra ham, bevægende sig fra menneske til menneske som ofte uartikulerede meddelelser. I HAUPTSTROM - begrebet ligger kim til forståelsen af dette. En flod af tanker bevæger sig gennem menneskemassen breder sig fra flodlejet via vanddamp og frisk luft - dråber, ind og ud af HJERNEMASSEN…. bliver herved en dyrker af de mange muligheder undgår attituden, det er udbudet der bliver stort.. demonstrationerne MANRESA, HAUPTSTROM og EURASIENSTAB fører klart og logisk til dannelse af partiet... deutsche studentenpartei...
fredag d. 23/7 møde kl. 14 foran akademiet, program: grundlæggelse af DEUTSCHE STUDENTENPARTEI, grundet pa menneskets virkelige Behov.... de mange uudnyttede muligheder som vi tror findes..
mødet måtte ikke finde sted i akademiets raum 20 Beuys’s lokaler som først bekendtgjort. Akademiet havde fra ministeriet fået en meddelelse om at forbyde det.
Beuys mente at navnet ”Deutsche studentenpartei” var praktisk fordi anledningen, Ohnesorg-drabet i Berlin tydeligt viste hvad man sa ofte har set, at studenterne rent følelsesmæssigt reagerer overfor uret, men kun kan udtrykke et kraftigt NEJ. Det er nu pa tide at der gøres et arbejde for at finde alle de positive mål frem og slås for dem... for at starte med hvad der angik ham personligt så fandt han at det var slet at kulturministeren i den grad var bundet af samfundsøkonomien at kulturministeren ikke var i stand
til at sætte sig et mål. Var man ikke tilfreds med hans virke kunne han klart bedømmes og hældes ud ved næste valg, nu kom der 1000 forvirrende undskyldninger som man faktisx intet kunne sige til... han talte også mod enhedsbyen
Disse Beamtere, øvrighedspersoner (statsansatte) som via deres optræden og forsigtige upersonlighed totalt præger stadens liv, samtidig med at de uden at skele til siderne uddanner næste hold upersonligheder... skolernes idealer bør også åbne sig til mulighedernes muligheder, vi har tid og rad til alt dette nu.... Betingelsen er dog 100 % antimilitærisk. løvrigt citerede han en student som havde sagt: ”Krige er i dag ugebladskrige, man stopper munden på os med dem, fremelsker en følelse af magtesløshed... det bliver en kedelig art fornøjelse og hører egentlig hjemme i fortiden.” Det er på høje tid, vi erkender at krig må

[s. 3]

udkæmpes på idéer i åndens verden.
Lad os starte med at afskaffe specielt det tyske militær, så følger de andre lande nok efter.
Beuys var interesseret i et Europaparti, måske var studentenpartiet udgangspunktet, et europa fra Ural til atlanten som første skridt mod en samlet forstående verden.
Han understregede at titlen studentenpartei ikke skulle være bindende for optagelse af medlemmer (iøvrigt ville han mene at det fornødne antal, 7 medlemmer, var tilstrækkeligt ( antallet man behøver for at kunne kalde det et parti). Han så meget gerne en opløsning af studenterbegrebet d.v.s. en udvidelse af det, så det var lig det kommunistiske begreb, hvor arbejderen regnes for nøjagtig ligesåmeget studerende.
Det skal ikke være et parti der skændes om kroner og øre, det skal være et parti for menneskets åndelige muligheders skyld. Lad os bare kalde det et målforsknings part i, et idé parti.
Parlamentet skal ikke være hovedsagen. Eller (lov)-problemerne skal være løst inden, af modne og ansvarsbevidste mennesker, eller han sagde: ”alle de fornuftige mennesker som virkeligt findes i -mængden.
for egen regning skal det tilføjes at en foreløbig kamp mod de oratorisk velfunderede kan være nyttig... mange væsentlige meninger og ønsker går tabt hos mennesker som bedre føler sig frem til sandheder (deres) end forelægger dem... de ma og skal have tid til at formulerer sig... pausen.

Fakta

Manuskript

Dansk

Første side er dateret 31. maj 1967 og handler om, hvad Fluxus kan udvikle sig til. De andre to sider omtaler Deutsche Studentenpartei, som formelt blev grundlagt d. 22. juni 1967, men også Eurasienstab nævnes, og den aktion opførtes for første gang d. 2. juli 1967. Beskrivelse af DSPs partiprogram blandes sammen med et forslag om en "Beuys-aften"; hvor den skulle finde sted, er uvist.

Første side er dateret 31. maj 1967 og handler om, hvad Fluxus kan udvikle sig til. De andre to sider omtaler Deutsche Studentenpartei, som formelt blev grundlagt d. 22. juni 1967, men også Eurasienstab nævnes, og den aktion opførtes for første gang d. 2. juli 1967. Beskrivelse af DSPs partiprogram blandes sammen med et forslag om en "Beuys-aften"; hvor den skulle finde sted, er uvist.

HC arkiv Møn/HC breve 10