Menu

Henning Christiansen

1965-10-21

Modtager

Mogens Andersen

Dokumentindhold

Ønske om Peter Ernst Lassen som dirigent og Hanne Petri som pianist.

Transskription

21/10-65

mogens andersen,
TO PLAY TO PAY skulle nu foreligge i en udgave hvor en indspilning af orkesterpartierne uden klaver er så lig gængs natationsform som værkets karakter kan tåle.
jeg skriver selv stemmer ud så snart orkester og optagelse er vedtaget.
et samarbejde med peter lassen var måske en god løsning for mig.
det vil nok gøre det hele lettere hvis jeg er producer eller ihvertfald rejser til det foreslåede orkester og sørger for at alle stumper bliver som de bør være.
hanne petri er villig (ivrig) tih at indspille klaverstemmen under de nu foreslåede forhold.
venlig hilsen

Henning Christiansen

[håndskrevet:]
CEJ
Dette er at betragte som en art "hørespilmusik", der senere monteres m. text til en 40 min. uds.
Det skulle kunne klares på 46. bl.pr. & indep., fx. m. SJ.

ma

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Op. 25, to PLAY to-DAY

HC arkiv Møn/HC Opus 25