Menu

Henning Christiansen

1964-05-29

Modtager

Kanny Sambleben

Dokumentindhold

Interview/To Play To-Day

Transskription

slottet: Jenlevs blæs 1. 29/5-64.

Kære hanne og onkel sam:

Tak for tilsendte og
tillykke med resultatet
det var dog langtfra ringe
hvad i nåede med jert fremstød.

nogen skriver at Kasam spiller kedeligt, sådan må
ensformigt vist forstås - der er kun et at sige til
det: de tilhørere har ikke formået at lytte. Sammy
spiller aldeles strålende og interessant viol.

interviewet var slet ikke værst en
happ. er en happ. og din kostruerede
var gansk go: Ligeti har et lille nummers
hvor pianisten sidder fordybet efter node-
opslag, tænker stykket, vender blad, bliver
færdig, rejser sig bukker, går - men natur-
ligvis, det kan vi ikke blive ved med, så
var ikke bange, der skal nok blive brug for
violin- og klavertone, ta’r man afstand fra
brug af concertkriteriet må der blot skabes
et nyt og jeg ser ikke hvorfor det levedygtige
ikke skulle følge med, alias vl-ton & kl-ton.

Klaverkonc. er døbt og hedder: to play to day såmænd-
såmænd, og nu mangler den blot at ses realistisk, men
det kommer - kan du synge kære Hanne?? - du læste engang
op, i Hirschprung’s saml. det lyder stadig godt. Hvem ved
hvad en pianistinde kan komme ud for ?

Din lille fremhæ-
velse af Marie Løwert
på bekostning af:
var og er genial:
fortsæt stilen.

En eller anden karakteriserede engang schrøder med disse
blomster: ham’. det er en hængerøv- intet sker, i ham,
så lad, som om, han ikke, har vægt, udover det, rent
praktiske, jeg mener, virksomhed skulle, nødig lammes,
af en slatten hånd.

Ole Schmit-opgaven er sikkert
svær, men alligevel har du
godt af denne udfordring. Du
er vel også i fuld gang med sagen

og så, sam-græs,
gror græs, er din
flid på feltet løn-
nende, fik du væde
nok, her er det sa-
tans koldt, men ba-
lancen skal oprethol
des, sjælen transfor
meres.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Jenslev

HC arkiv Møn/HC breve 8