Menu

Henning Christiansen

1965-08-03

Afsender

Vagn Steen

Dokumentindhold

Kantate for kunstfonden/kronik og ophavsret

Transskription

[I hånden:] Modtaget 12/8 grundet bortrejse

Vagn Steen
Tvedhuse pr TRANEHUSE
tel Glæsborg 204

3 august 65

Kære Henning

det jeg skriver om er noget jeg er ked af, du måske også håber jeg. Men samtidig må jeg skrive meget bestemt.

Det er angående båndet fra Kantate for kunstfonden. Jeg kar endnu ikke hørt det. Men jeg skrev til Hans-Jørgen Nielsen at det var på tide jeg fik at vide at det var solgt til Nordisk institut for folkelivsforskning. Endvidere skrev han at det var ondt, og så uopfordret forsvarede kan lovligheden af uden mit vidende at benytte min kronik - det var ready-made, var argumentet.
Jeg ved ikke om det også dækker dine mening.
Men det er ikke min.
Kronikken i Berlingske Aftenavis er et personligt og prægnant formet tekststykke, som ikke er uden kunstneriske kvaliteter og hensigter. Noget sådant kan ikke benyttes uden forfatteren samtykke.
Til ready-mades kan man kun bruge forholdsvis anonyme ting, masseprodukter, almeneje - uden at komme i konflikt med loven.

Jeg ønsker alle former for brug af min kronik under ophavsretlig kontrol. Og jeg ønsker din særlige anvendelse totalt udslettet - alene på Hans-Jørgen Nielsens udsagn.
Hvordan vil du stille garanti for at alle indspilninger og eventuelle afspilninger udslettes?
Jeg ønsker at du foreslår en praktisk ordning, noget i retning af at enhver indehaver af bånd du kender til skriver under på at han selv har slettet brugen af min tekst og at ikke andre har tappet den.

[s. 2]

2

Jeg ved at din brug af den kan have personlige og kunstneriske træk - så for eks jeg ikke ville kunne anvende båndet uden din godkendelse.
Men det omvendte er også tilfældet, antager jeg at du kan indse.
Hvis du har en anden mening om det, vil jeg bede dig skriftligt fremstille dit syn på din ret til at bruge min tekst på den angivne måde – antagelig kan du godkende karakteristikken ”ond” eller ”ondsindet anvendelse”.
I så fald behøver du ikke sende det til mig, men kan fremstille det (eventuelt også mundtligt) for advokat Hans Kleberg, Store torv 5, Århus C, [tilføjet i hånden: Hvem kopi vil tilgå, hvis jeg ikke om en uge har hørt fra dig] som vil få med sagen at gøre, hvis ikke vi to kan afgøre den i mindelighed.
Det er ham der i så fald må tage stilling til, om en retssag er nødvendig.
Jeg har intet mod en retssag, som jeg er ret sikker på, for ingen vil kunne godtgøre at min kronik ikke er et tekststykke af meget personligt, stilistisk udarbejdet og -specielt i nogle passager- kunstnerisk præg.
Dermed har jeg også sagt, at jeg anser Hans-Jørgen Nielsens argumenter for naive, og ikke kan tro at de dækker dine synspunkter.
Kan vi få renset ud, kan vi få den sag ud af verden?
Og kan vi behandle det som et teknisk juridisk problem, som ikke vedrører vor private kontakt iøvrigt.

Det vil sige, at jeg ønsker at slutte brevet med meget bestemte men også meget venskabelige hilsener

Vagn

[kuvert forside]

Komponisten Henning Christiansen
Møntergade 8 helt oppe tv

København K

[poststempel 5.8.65]


[kuvert bagside]

Vagn Steen
TRANEHUSE

Anmeldt d.
Afhentes

6. aug. 1965

Fakta

Brev

Dansk

Tranehuse

Vagn Sten
Tvedhuse pr TRANEHUSE

København

Henning Christiansen
Møntergade 8 helt oppe tv
København K

HC arkiv Møn/HC breve 8