Menu

Henning Christiansen

1968-03-00

Ophavsmand/nøgleperson

Hans-Jørgen Nielsen

Dokumentindhold

Synopsis til radiokomposition "Nielsens hvid underlige verden"

Transskription

SYNOPSIS TIL RADIOKOMPOSITION
af
Hans-Jørgen Nielsen

Titel: "BÅND 1 (NIELSENS HVID UNDERLIGE VERDEN)”

Varighed: 20 minutter.

Projekt: Jeg ønsker at lave en lydkomposition af 20 minutters varighed, der er præget af stilstand og dempethed. En lidt sval melankoli, en ligesom følelsesløs distance. Det skal gerne udtrykke en oplevelse af ”verden” som sammenhængsløs, opløst, lige på grænsen til at munde ud i et stort ingenting. Slaphed, ja. Men bevidst, og altså snarere afslappethed.

Materiale: Kompostitionen tænkes sammensat af alle mulige sproglige og ikke sproglige lyde, idet der i princippet indgår tre samtidige lag:

1. En tyve minutter lang baggrundkomposition af Henning Christiansen for guitar og slagtøj: En lavmælt og monotont klimprende melodi af beat-karakter (citat fra vores fælles opera ”Dejlig vjer i dag, n’est pas Ibsen?”) underlagt en langsom men fast firefjerdels rytme. Dette lag skal fungere som samnbinding og baggrund for det øvrige, idet fastheden her samtidig bliver en slags modpol til løsheden i de øvrige lag

2. Et lag med alle slags lyde: Konkrete lyde, citater fra samtaler og radioudsendelser, grammofonplader osv. Disse lyde skal udgøre et forholdsvis tilfældigt sammenbrgat stof. Bliver det for "tilrettelagt” kommer i det modstrid med projektets grundintentionen.

3. Et mere betydningsbærende, semantisk lag bestående af en række sætninger, der læses af mig selv og dukker op på med passende mellemrum undervejs.

Lydkvalitet: I overensstemmelse med grundintentionen må lydnivauet være det normale. Og for yderligere at komme i overensstemmelse med grundtanken, forestiller jeg mig, er lag 1 og lag 2 begge efter de er indspillet, afspilles i to foskellige slags rum, hvor de påny optages. Virkningen skulle blive som når man hører en radio gå i baggruden af en båndoptagelse. Hvad lag 3 angår forestiller jeg mig en adne distanceskabende effekt, der markerer dette lags centrale placering i forhold til de øvrige (og tillige har en vis, vag symbofværdi): Telefonstemme.


[s. 2]

Udførelse:

lag 1: Dette lag skulle der ikke være problemer med. Det skal bare indspilles, helst af Ingolf Olsen (guitar) og Suzanne Ibstrup (slagtøj).

lag 2: Med hensyn til dette lag vil jeg gerne have lov til at anvende en slags tillempet informalisme á la Jackson Pollocks maleri som metode: Jeg vil ikke fastlægge det materiale der skal anvendes på forhånd, men skal bare have en studietid og en tekniker og så begynde i den ene ende og improvisere sig frem af de veje materialet viser sig at indebære.

lag 3: Dette lag laves på lignende vis som lag 2 efter at de to første lag er færdige og spillet sammen på et bånd. Før kan de kommenterende sætninger ikke laves og klippes ind oven på det andet

Produktionstid: Bortset fra lag 1, som går af sig selv, vil jeg anslå at cirka 16 studietimer vil være tilstrækkeligt.

Omtalte genstande

"Dejligt vejr, n'est-ce pas, Ibsen?"

Fakta

Note

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 2