Menu

Henning Christiansen

1968-12-06

Dokumentindhold

Invitation til at deltage i udstillingen "1969"

Transskription

MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING

BK/R3

Forretningsfører: LRS. Erik M. Goldschmidt, Frederiksborggade 1, Telefon *Minerva 87 88, Giro 284 88

København K, den 6. december 1968.

Malerinden, fru Ursula Reuter,
c/o Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 København N

Det af Malende Kunstneres Sammenslutning nedsatte arbejdsudvalg for udstillingerne i Nikolaj Kirke, der består af malerne Allan Schmidt, Sven Dalsgaard og Paul Agger, agter i begyndelsen af næste år at afholde en udstilling, udelukkende med unge kunstnere, der foreløbig har fået arbejdstitlen ”1969”. Det er planlagt, at udstillingen skal have fernisering i sidste halvdel af januar 1969 og holde åbent i ca. 3 uger. Hver kunstner kan Indlevere 8-10 værker, idet dog arbejdsudvalget forbeholder sig ret til at udskyde enkelte arbejder, hvis forholdene kræver det.
Det bemærkes, at udstillingerne afholdes i sammenarbejde med Københavns Kommunes Kulturfond, som til delvis dækning af omkostningerne ved udstillingen beregner sig en afgift på 10 % for solgte værker, samt at omkostninger i forbindelse med forsikring af værkerne m.v. afholdes af Kulturfonden.
Under henvisning hertil beder jeg Den venligst inden den 20. december d.å. meddele mig, om De vil kunne deltage på den planlagte udstilling.

Med venlig hilsen

[Erik M. Goldschmidt]

Fakta

Brev

Dansk

København

Malende Kunstneres Sammenslutning
Eric M. Goldschmidt
Frederiksborggade1
København

København

Ursula Reuter
c/o Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 København N

HC arkiv Møn/HC breve 5