Menu

Henning Christiansen

1979-12-16

Afsender

Mats B

Dokumentindhold

Artikel om Poul Gernes/"Satie i høj sø"

Transskription

Käre H.C.

Tack för artikeln. Jag håller helt med, jag tycker nästen att du kunde vorit hårdere!!

Jag är nöjt att du arbeter på Gernes – arbeta i din egen takt.

Förra vukan spelade jag satie i hög sjö för mina elever på konstakademien
Lev väl
Mats B.

[poststempel 16.12.79]

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
D-4792 Askeby
Danmark.

Fakta

Postkort

Svensk

poststempel 16.12.79

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
D-4792 Askeby
Danmark.

Op. 52, Satie auf hoher See

HC arkiv Møn/HC breve 43