Menu

Henning Christiansen

1973-02-01

Dokumentindhold

VIII Biennale de Paris

Transskription

KUNSTNERKOMITEEN
FOR UDSTILLINGER I UDLANDET


Sekretariat:
Ministeriet for kulturelle anliggender,
Nybrogade 2, 1203 København K.

Den 1. februar 1973

Med henblik på den VIII Biennale de Paris har Kunstnerkomiteen for udstillinger i udlandet anmodet Stig Brøgger om at forestå arbejdet med udarbejdelsen af en diapositiv-serie omfattende ”ung dansk billedkunst” i dag.
Stig Brøgger har i denne anledning ved skrivelse af 27. november 1972 truffet aftale med Dem om at levere 15 lysbilleder for et honorar på i alt 800 kr. til brug for 3 sæt kopier af den påtænkte diapositiv-serie.
Under henvisning hertil fremsendes vedlagt i check Deres honorar pa i alt 800 kr. for de leverede lysbilleder.
Kvittering udbedes på vedlagte genpart.

P. K. V.
E.B.

Ole Wildt Pedersen
Sekr.

Ursula Reuter-Christiansen.

Fakta

Brev

Dansk

København

Kunstnerkomitéen for udstillinger i udlandet
Ministeriet for kulturelle anliggender
Nybrogade 2
1203 København K.

HC arkiv Møn/HC breve 12