Menu

Henning Christiansen

1978-12-21

Afsender

Ib Nørholm

Dokumentindhold

DUT koncertplan forår 1979

Transskription

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT
DMT

International Society for Contemporary Music, — ISCM, Danish Section
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB
DUT

d. 21.12.78

Til vore medlemmer!

Vi har hermed glæden at fremsende programbogen for "Musiknytår 1979”. For første gang er denne festival, der omfatter en halv snes koncerter med ny international- og dansk musik, hlevet til i et samarbejde mellem Danmarks Radio og DUT.

Der er naturligvis gratis adgang til alle koncerterne for vore medlemmer og faktisk tillader bestyrelsen sig med denne henvendelse at delegere et ansvar ud til medlemmerne. Nemlig ansvaret for, at dette ret ambitiøse projekt forløber så godt, at det kan gentage sig næste år. Det er nemlig ganske afhængigt af, om publikumstilslutningen er rimelig god. Vi håber på, og har en vis fortrøstning til, at vore medlemmer vil være de nærmeste til at bakke denne sag op.

Hermed sender vi vor tak for det forløbne år - samt de bedste ønsker for en god jul og et godt
Musiknytår 1979.

p.b.v

Ib Nørholm

Telefon: (01) 15 07 26
Postgiro: 5 00 34 74

Adresse:
Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K

Kontortid: mandag
og torsdag kl. 9-11

[s. 2]

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT
DMT

International Society for Contemporary Music, — 1SCM, Danish Section
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB
DUT

20/12 78.

Foreløbig koncertplan for forårssæsonen 1979.

Med forbehold for ændringer.

Tidspunkt ikke fastlagt / Kunsindustrimuseet:
Pelle Gudmundsen-Holmgren: Den Gamle Mand
Jan Christensen: 7 sange
Axel Borup-Jørgensen: Duino Elegies
Tadeuz Baird: Chansons des Trouveres

onsdag den april: The Kirsteins (USA) (klaver og cello).
Bla. ny amerikansk musik (bla. Cage uropf.).

slutningen af april / Konservatoriet:
Niels Holger Petersen: Procession
Henrik Colding-Jørgensen: Die Kunst der Struktur
Finn Savery: Close Connections
+ et japansk stykke - /Medv.: Malmo Percussion, ledet afv Bent Lylloff.
Birgitte Alsted: Konkurrence
Svend Nielsen: Kantate
Flemming Weiss: Rhapsodi / Medv.: Sub Rosa

søndag d. 22. april / Louisiana:
Herman D. Koppel: 15 Miniaturer (ny version)
Flemming Weiss: 5 Studier
Vibeke Andreasen: Opus 4.
Stykker for 2 celloer af Jacob Fabricius og Ole Lutzow Holm. /Medv. bla.: Herman D. Koppel og KukLos-kvartetten.

maj / Louisiana:
Busotti: Pour Clavier
Birgitte Alsted: (klaverstykke)
Axel Borup-Jørgensen: Sommerintermezzi
John Cage: Fantasi nr. 1
Stephan Wolpe: Form
Gunnar Ahlberg: Monotoni
Lars Heegård: Streams, Shapes and Planes.
Medv.: Erik Skjoldan (pft), Suzanne Ibstrup (pers) og Søren Barfoed (fl)

søndag d. 13. maj: James McDonald (Canada). Bla. ny canadisk musik på valdhorn.

Desuden afholder Konservatoriet koncerter med ny musik
søndag d. 11/2 og søndag d. 27/5.

de bedste hilsener og god koncertlyst,

DUT / koncertudvalget.

Adresse: Valkendorfsgade 3
DK-1151 København K.

Telefon: (01) 15 07 26
Postgiro: 5 00 34 74

Kontortid: kl. 10-12
Lørdag lukket