Menu

Henning Christiansen

1974-03-27

Dokumentindhold

Kandidater til Statens Kunstfonds tonekunstudvalg

Transskription

Bakkehøjgaard 4792 Askeby
27.3.1974

Til sekretariatet for STATENS KUNSTFOND,

Som medlem af repraesentanskabet skal jeg herved pege på de personer jeg ønsker indstillet til udvalget for tonekunsten:

Pelle Gudmundsen Holmgreen

Finn Savery

Da ”det tredie medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet” , skal jeg her meddele at jeg gerne så

Mogens Winkel Holm

udpeget af ministeren.

Venlig Hilsen

Henning Christiansen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 12