Menu

Henning Christiansen

1970-12-00

Dokumentindhold

DUT-program 1970-71

Transskription

DUT 1970/71

51. SÆSON

Hør vor tids musik i DUT
Det unge Tonekunstnerselskab
… læs om den i dmt
Dansk Musiktidsskrift

Årligt medlemskab og abonnement 50 kr. ægtepar 75 kr. studerende 25 kr. DUT tlf. (10-14) 15 07 26. Møntergade 6A, Kbhvn. K.

DECEMBER
11. Den Danske Blæserkvintet spiller værker af Per Nørgård, C.E. Kühl, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Bent Lorentzen.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.


JANUAR
22. Kammermusikaften:
Værker udvalgt af DUT’s censurudvalg.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.
23. Violinisten Niels Nielsen med værker af Flemming Weis og Niels Nielsen.
Fløjtenisten Eyvind Rafn med værker af Maurice Ohana, Ib Nørholm og Yoritsune Matsudaira.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.


FEBRUAR
14. Karl Erik Welin, orgel causerer om og spiller værker af bl.a. György Ligeti.
Ove Vedsten-Larsen-kvartetten opfører Oliver Messiaen: ”Quatour pour la Fin du Temps”.
RADIOHUSET – STUDIE 1 – kl. 20.


MARTS
4. John Damgaard, klaver, spiller John Cage: ”Sonatas and Interludes for prepared piano”.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.
5. Værker af Tona Schercen, bl.a. ”Wai” og ”Sun”.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.
6. Trio Mobile spiller i København i forbindelse med en af DUT arrangeret turné til skoler og musikforeninger i provinsen.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.
13. DUT’s forårsturné i København.
Gunner Møller Pedersen: ”Noget”.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.


APRIL
2. Kammermusik.
Censurværker.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.
30. Kammermusik.
Censurværker.
NIKOLAJ KIRKE – kl. 20.


Ved de tre kammermusikaftener den 22/1, 2/4 og 30/4 vil der blive spillet værker af bl.a. Michael Bertelsen, Peter Brask, Ole Buch, Niels Jørgen la Cour, Finn Dornby, Lars Hallnäs, Diana Pereira og Svend Åkvist.
Entré til koncerterne: kr. 8,-.
Medlemmerne har ved forevisning af gyldigt medlemskort gratis adgang til alle koncerter.
Indmeldelse i DUT kan ske ved benyttelse af nedenstående brevkort eller ved henvendelse til DUT på telefon (01) 15 07 26 tirsdag-fredag kl. 10-14.
Ret til ændringer forbeholdes.


KLIP HER

Porto 50 øre

DUT
Møntergade 6A
1116 København K

[s. 2]

INDMELDELSESBLANKET

Stilling: …………………………………………………………………………………………..
Navn: ……………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………………………
Ønsker at indmelde sig i DUT.
Kontingent 50,- kr., ægtepar 75,-, studerende 25,- kr.
som medlem modtager jeg Dansk Musiktidsskrift.

………………………………………
(Signatur)