Menu

Henning Christiansen

1968-07-17

Dokumentindhold

6-/7-dages koncert med Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Terry Riley og HC

Transskription

København d. 17. juli 1968

Kære Pelle,,,

Lad os da forsøge at kaste terningerne. Jeg finder dit udkast het godt selvom du skal høre en udtænkt variante og i det store hele til dit mønster sig anpassende forslag.

Jeg mener 6 (seks) dage er nok.... Dit skrump og modsatskrump er en go idé. Fordele på begge fronter...

Jeg foreslår et meget enkelt tidsskema, eftersom ikke en devel kan høre finere tidsnuancering i et seksdagesløb......

Idéen med Riley er meget god, selvom Riley er mere kontra mit idégrundlag end Cage og Stockhausen (tro ikke at jeg mener at have noget falles med Riley,, det med de enkle figurer og gentagelserne er kun overfladisk lighed, lad det hvile) Jeg går dog ind for Riley imellem også fordi vore jazz-musikere skal kunne forstå noget af det de spiller.

Tidsskemaforslag :

1) 55 - 10 - 55 - 600 = 720
2) 55 – 110 – 55 – 500 = 720
3) 55 – 260 – 55 – 350 = 720
4) 55 – 400 – 55 – 350 = 720
5) 55 – 500 – 55 – 110 = 720
6) 55 – 600 – 55 – 10 = 720

So du ser bryder jeg (et forslag) jeg med din døgndriftidé.

Mit forslag or nemlig at vi alle bor i telte (enkeltfelts) på Nikolaj-kirkes gulv. Det giver for det første mig den mulighed at spille indefra teltene styret af tidsfaktorer (ur til hver) Dernæst en afveksling i det visuelle for de medvirkende... så giver det h.j.n., per kirkeby, bjørn spændende muligheder, de har begge før arbejdet i lignende millieus... jeg foreslår et spil fra kl. 11 - kl. 23. Derefter og før sameksistens og andet halløj... somom vi levede normal arbejdsdag.... båndoptagelse af en stump her snart der (gentaget i natten eller ved morgenkaffen,) Den med at holde gryden i kog hele natten er ikke rigtig organisk er mig for anstrengt,, det er per definition musik også når vi ikke spiller på instrumenter... [Vi kan sove til 10 metronomer….] Jeg foretrækker en lejrmentalitet og håber at kunne få dig til at forstå det mere organiske i den… selvom din drøm var stadig musik

Fakta

Brev

Dansk

København

HC arkiv Møn/HC breve 2