Menu

Henning Christiansen

1968-08-00

Dokumentindhold

Adresseliste ABCinema

Transskription

abcinema - adresser

formand: Erik Thygesen, (forfatter), Engelstedsgade 63
2100 Kbh Ø, RY 4753.
kasserer: Stig Brøgger (billedhugger), Hattesens alle 14
2000 Kbh P, PA 6564, Giro 13 27 70
sekretær: Camilla Skousen (skuespillerinde), Blegdamsvej 132 2100 Kbh 0. TR 9939
produktionsleder: Erik Crone (produktionsassistent), Ålekistevej 108 A
272o Vanløse, 716008 (filmbanken).
udlejer: Knud Hauge, (filmeditor), Sindshvilevej 19 A,
2000 Kbh. PA 7370.
Kjeld Ammundsen, (fotograf), Dronningensgade 27, 1420. Kbh K.
Niels Andersen, (skuespiller), Frederiksgade 6, III th, 1265 Kbh K.
Klaus Asbæk, (maler), Dronningensgade23, III., 1420 Kbh K.
Peter Bierlich, (skuespiller), Voldmestergade 3, 2100 Kbh Ø.
ØB 3432.
Jens Buch, (toneassistent), Hedebygade 28, 1754 Kbh V.
Henning Camre, (fotograf), Rådmand Steins alle 19, 2000 Kbh P.
741622.
Esben Høilund Carlsen, (instruktør), Lærkevej 12, 2400 NV,
342240.
Henning Christiansen, (komponist), Dagmarsgade 1, II., 2200 Kbh N.
Claus Clausen, (programsekretær), Frederiksvej 46, 2000 Kbh P.
GO 9908.
John Davidsen, (maler), Landemærket 7, o.g. II tv., 1119 Kbh K.
Jørgen Dreiager, (sceneinstruktør), Viborggade 8-10, 2100 Kbh Ø.
Jørgen Ekberg, (instruktør), Sofiegade 14, 1416 Kbh K.
Peter Engberg, (stud. psyk.), c/o Pranck, Dagmarsgade 16, II., 22oo Kbh N.
Franz Ernst, (instruktør), Jupitervej 21, 2720 Vanløse.
John Ernst, (kritiker), Hindholm alle 19, 2770 Kastrup. 507006
Paul Gernes, (maler), Sct. Paulsgade 5, kælderen, 1313 Kbh K.
125286.
Mogens Gissel, (maler), Søgade 16, 8000 Århus C.
Rolf Gjedsted, (journalist), Brobergssade 16, 1427 Kbh K.
Pelle Gudmundsen-Holmgreen, (komponist), Eggersvej 29, 2900
Hellerup. GE 6393.
Kjeld Hansen, (toneassistent), Donse, 2970 Hørsholm.
Leif Hansen, (fotograf), GI. Kongevej 119 A, 1850 Kbh V.
Morten Haslund, (forfatter). Læderstræde 78, IV., 7201 Kbh K.

[s. 2]

adresser 2

Ole John (fotograf), Hellerupgårdsvej 18, 1900 Hellerup, HE 5470.
Per Kirkeby, (maler), Bülowsvej 40, 1870 Kbh V, 397768
Anders Koppel, (musiker), H.C. Ørstedsvej 20,1879 Kbh V, VE 2527
Peter Kristiansen, (toneassistent), Ø. Farimagsgade 39, 2100 Kbh Ø.
Rolf Krog, (skuespiller), Gert Adelersgd. 10 III, 1053 Kbh K
Jørgen Leth, (forfatter), Hamletsgade 22, 2200 Kbh N.
Peter Louis Jensen, (billedhugger), Ø. Voldgade 14, 1350 Kbh K
Vagn Lyndbye, (forfatter), 5932 Humble, 09 571511 Humble 292
Svend Åge Madsen, (forfatter), Illerupvej 65, 8200 Århus N
Magnus Magnussen, (regissør). Thorvaldsensvej 11, 1871 Kbh V
Ve 4692
Hans-Jørgen Nielsen (forfatter) Istedgade 118, V. 1650 Kbh V.
Bjørn Nørgaard (billedhugger) Landemærket 7 o.g.IV.th, 1119 K.
Hans Erik Phillip, (pianist), c/o Møldrup, Eskildsgade 52, II.,
1657 Kbh V.
Sisse Reingard, (skuespillerinde), Schlegels Alle I, 1807 Kbh V.
Bo Schiøler (forfatter) Søndags-Politiken, Politikens Hus,
Rådhuspladsen, 1550 Kbh K.
Ronny Schoemmel (fotograf) Blegdamsvej 132, 2100 Kbh Ø.
Adam Schmedes (filmskoleelev) Danas Plads 25, LV. 1915 Kbh V
EV 5717
Niels Schwalbe (instruktørassistent) Hvidkildevej 33-42,
2400 Kbh NV.
Niels Skousen (skuespiller) Blegdamsvej 132, 2100 Kbh Ø. TR 9939
Charlotte Strandgaard (forfatterinde) Brorsonsgade 4, st.tv.
1821 Kbh V. 21 11 98
Bertel Thorne (instruktør) Søborg Hovedgade 138 B, 2860 Søborg.
Peter Thorsboe (forfatter) Værnedamsvej 16, 1619 Kbh V, 219775
Allan de Waal (arkitekt) Platanvej 3, 1810 Kbh V.
Vibeke Winding (fotograf) Kronprinsessegade 38, 1306 Kbh. K.
BY 5995