Menu

Henning Christiansen

1965-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Per Kirkeby

Dokumentindhold

Per Kirkeby, "Blå, 5" (kunstnerbog), udgivet på Panel 13, 1965.

Transskription

per kirkeby

"BLÅ, 5"

edition; panel 13/3

[s. 2]

[s. 3]

[s. 4]

[s. 5]

[s. 6]

om blå kvadrater

blaa kaldes en Genstand, naar den fortrinsvis sender b. Lys til Øjet ell. dog en Blanding af Straaler, der gør samme Indtryk. B. Lysstraaler brydes stærkere end de grønne og mindre stærkt end de violette; rent b. Lys vil man derfor finde i Spektret (se Spektrum) mellem disse to Farver. Bølgelængden for den midterste Del af Spektrets b. er c. 470 Milliontedele mm. Mindre rent b. Lys faar man ved at lade Sol- ell. Lampelys gaa gennem et Stof, der ikke indsuger de b. Straaler saa stærkt som de andre

[s. 7]

et essay

(b. Koboltglas, ammoniakalsk Kobberopløsning og mange andre b. Stoffer),. B. Straaler gør i Forhold til deres ringe Varmeevne et stærkere Indtryk paa Øjet end røde, og de virker kraftig paa de sædvanlige fotografiske Plader. Lys, der udgaar fra meget hede Legemer, saasom Sollys og elektrisk Buelys, er rigt paa b. Straaler i Modsætning til Lys fra Gas- og Olielamper. Berøver man hvidt Lys de b. Straaler, f. Eks. ved at lade det gaa gennem en Opløsning af tvekromsurt Kali, giver Blandingen af Spek-

[s. 8]

af hans-jørgen nielsen

trets øvrige Farver Indtrykket af gulrødt; denne Farve er altsaa Komplementfarven til b.

Kvadrat (mat.) kaldes en Firkant, hvis Sider er lige store, og hvis Vinkler alle er rette. K.'s Fladeindhold maales ved anden Potens af dets Side, anden Potens af Antallet af Længde-enheder i K.'s Side er = Antallet af tilsvarende kvadratiske Fladeenheder i K.; derfor kaldes anden Potens af en Størrelse hyppigt dens K.

[s. 9]

PANEL 13 - serien:

13/1 - hans-jørgen nielsen & henning christiansen: 'informations'

13/2 - henning christiansen: 'en rose til frk. stein'

13/3 - per kirkeby: 'blå, 5"

(c) 1965 PANEL 13
engelstedsgade 63
kbh. ø, denmark
tlf. 29 54 50

Fakta

PDF
Tegning

Dansk

Per Kirkeby

HC arkiv Møn/HC Informations