Menu

Henning Christiansen

1963-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

CV 1962

Transskription

4 koncerter paa det kgl. danske musikkonservatorium
1 koncert i haveselskabets have (maj-udstillingen)
1 koncert paa den frie.
2 koncerter i Holbæk (i center 62)
Fluxus festival, 7 koncerter.
Ved disse koncerter har jeg været hovedarrangør, ingen direkte fortjeneste men Koda-indtægt i 63 og legaterne er min indirekte indtægt. Jeg har selv dirigeret til 2 af koncerterne, med tilhørende prøver, jeg har haft fra 5-8 kørsler til kbh [pr. koncert] og til flere af dem transporteret instrumenter, slagtøjsefekter og malerier og stativer til samme.
Medarbejder ved adskillige DUT-koncerter,
Medlem af DUT's bestyrelse, møder i denne (50 koncerter om aaret)
I DUT har jeg selv faaet opført værker (Koda-indtægt 63)
Møder i serien dramatik i skolen (Wilhelm Hansen musikforlag, leder Børge Bay, Bakkevej 33A Virum) 5 faste møder og separate møder om spillene: Gangma og Israel, hos Marie Thøger Huginsvej 25, Bagsværd.
Møder om udgivelse af samordnede instrumentalskoler, jeg skulle skrive klarinetskole, men samarbejdet brød sammen paa grund af for radikale ideer.
Undervisning af klarinetelever paa Ingrid Jespersens skole, Nordre Frihavnsgade 9 kbh. ø. hver mandag.
Rejse til Darmstadt, internationalt kursus for ny musik, led i forsøget paa at gøre sin musik kendt ud over norden.
Rejse til Aarhus, hvor man spillede min Rapsodi for klarinet og ork. fik der bestilling paa bas-klarinet-koncert, som snart er færdig.
Arbejder (komponerer) i Jenslev og kan ikke bruge sin tid til cykel, bus og togrejser, og slet ikke til saa skiftende arbejdssteder.
Hustru: kørsel til ismejeriet Sallingvej 9 (møde kl. 6 morgen)

vend

Glostrup amtsygehus (som regel 15 til 23 eller 24) Nattevagt paa Roskilde sygehus, hjemmesygeplejerskeafløser kort periode i Rye-Sonnerup kommune. I sidste tilfælde er bilkørsel dog betalt, men bilen bliver ikke mindre nødvendig af det.
Vi har kørt 30 000 km. i 62 og mange benzin-regninger er forsvundet.

Fakta

Note

Dokumentet giver en oversigt over HCs aktiviteter i 1962.

HC Arkiv Møn