Menu

Henning Christiansen

1972-04-10

Dokumentindhold

Koncert med nyt ensemble d. 13. oktober 1972

Transskription

LUT
HARALDSGADE 58 st, 2100 KØBENHAVN Ø.
Telefon 01-29 68 30

Østerbro, den
4. oktober 72

NYT ENSEMBLE I LUT.

LYNGBY UNGE TONEKUNSTNERE indbyder Dem herved til koncert på fredag den 13. oktober klokken 20.10 på Stadsbiblioteket i Lyngby.
Ved koncerten præsenteres et nyt ensemble, bestående af SØREN BARFOED, fløjte, ULRIK JENSEN, obo, HANS ABRAHAMSEN, horn og HELLE NORUP, violin. De fire dannede denne gruppe for godt et år siden, og har i dette år optrådt ved en meget lang række koncerter, hovedsagelig i hovedstadsområdet, men også i Jylland og på Fyn. Udover renaissancemusik har gruppen specialiseret sig i ny musik, og der er på dens foranledning skrevet 12-15 nye værker for den usædvanlige besætning. Det er et udvalg af disse værker, vi præsenterer ved denne koncert.
Programmet består af værker skrevet til kvartetten af Svend Aaquist Johansen, Peter Møller, Bendt Viinholdt Nielsen (uropførelse), Johannes Hansen, Hans Abrahamsen og Ole Buck.
Uropførelsen er Bendt Viinholdt Nielsens VENUS OG MADONNA, et af de senest skrevne værker for gruppen og samtidig en spændende komponistdebut.

Der er gratis adgang til koncerten.

Med de venligste hilsner
LYNGBY UNGE TONEKUNSTNERE

Svend Aaquist Johansen.

Fakta

PDF
Invitationskort

Dansk

København

LUT
Haraldsgade 58 st
2100 København Ø

HC arkiv Møn/HC breve 12