Menu

Henning Christiansen

1969-02-16

Dokumentindhold

Ta' BOX/selvpublicering/film

Transskription

16.2.69

Kære Ursula og Henning!

Tak for dage hos Jer. Udmærket ferie med forslach Im... Spændende at se og opleve milieuet som tror vi foldede sig ud til ære for os.
Håber I har modtaget stof til nærmere informering af evt. interesserede. Når jeg ikke har skrevet lidt tidligere skyldes det to måske flere ting; ta’BOX ta’r meget tid her til en begyndelse. Administration m.v. også fiskene tar tid og gode kræfter. Jeg er ifærd med opdræt af paradisfisk. Det er meget skægt at beskæftige sig med og jeg er ganske grebet af fiskedille. Har på forskellig måde forbedret udstyr i dit akvarie, hvad der bevirker at der er gået forår i hele koret. Et yngle-akvarie med termostat, filter (meget smuk skulpturrør ledninger m.v.) er taget i anvendelse. Jeg ser i ånden hele lejligheden fyldt op af specialakvarier. Til Statens Kunstfond havde jeg tænkt mig at søge om en bevilling til foder.. Min butik er undervejs igennem statsadministrationen. Et bad uheld. Det viste sig at Universitet havde overtaget administrationen af ejendommen. Og det tager tid. Men til gengæld tager det så tilsvarende og længere i den anden ende. Når de vil stritte os ud....
Andre planer; En idee om at udforme en ansøgning til Statens kunstfond om tilskud til indkøb af et fuldt rotaprint-system. Fremtiden ligger I at selv lave de ”bøger” der skal laves. Sagen skulle være oplagt og kunne interessere mange. Endnu eet skridt på vejen til at fratage kapitalisterne monopolet. Produktion/distribution ohne kapital= ein revolution mit geschmækkk.... Apropos sagen jeg vedlægger en kronik af H-J som fortæller om systemet og eet af dets fald. En aktuel sag frisk fra dagens information. ABCinema må også her kende sin besøgelsestid. Der er møde i aften....
Havde indkaldt en række af de mest skæve grupper til et møde om betingelserne for at genoptage problemkomplekset omk. dumping-festivalen. Du husker at den stadig var et eksklusivt fænomen, ikke bred nok.... ikke en bevidst fejl fra arrangørernes side.... måske tror jeg blot et spørgsmål om bedre planlægning... længere tid.
Det var et syn at se profet Olsen med hof og undergrunden forsamlet. Bojarernes indtogsmarsh. Møde igen på tirsdag hvor jeg viser film. Jørgen vil vise nepal dodo. Naturligvis skal man være på vagt overfor de ”gale” men det er da forfriskende at være sammen med dem i stedet for.... ja... ja...
Vores film er kommet retur i fremkaldt stand. Jeg venter mig

[s. 2]

meget af Dem. Vi må når jeg får anledning til at kigge dem igennemv se at få viderelavetprojektet. Hvordan med dine optagelser?
Beuys filmen er vel belyst (et lille problem i baghovedet) og på strimlen er der bilder af alle... Måske det kunne lade sig gøre at distribuere den til Germany dersom kvaliteten er børge.
Bodil er syg og sengeliggende, hun havde svært ved at komme over turen som vist snuppede de sidste sammensparede kræfter. Hun er også i gang hele dagen... Men vi var begge glade for initiativet. (Et initiativ er det mærkværdigvis når klokken slår på 6 år og to børn skriger i det bagerste...)
Jeg skal hilse til alle fra alle.
specielt en hilsen til Beuys som er så god en skulptør
til Rot som absolut virkede overbevisende igennem sin ro
og til de ander som krydsede sporet som enderher peterbodiltobiassi

Fakta

Brev

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 5