Menu

Henning Christiansen

1968-12-00

Afsender

Bjørn Nørgaard

Dokumentindhold

Hætsjj/Kontressen for Kontakt, Kommunikation og Kærlighed/Det nye samfund/Galerie Store Kongensgade 101/ABCinema/Paolo Brunatto/Mak/Ta' Box

Transskription

Kære Henning & Ursula

Jeg har måske den samme grad af håbløshed (for tiden) det fuldstændigt umulige i at foretage sig noget som helst alt går skævt, Hætsjj er reelt brudt sammen Kongressen for Kontakt Kommunikation og Kærlighed ligeledes, Det Nye Samfund går ad helvedes til, Galleri 101 blev lukket o.s.v. men måske er det os (eller mig) som ikke er udholdende nok, men måske har vi det også særligt ”hårdt” det er ikke blot nogle æstetiske krumspring, eller et særligt sprog vi søger at ændre det er selve vores livsform vi selv vil bestemme, det er et spørgsmål om menneskelige relationer, kommunikation med andre ord det højeste form for menneskelig kommunikation kærlighed på alle planer i alle forhold, man

[s. 2]

forholder sig til andre mennesker gennem en form for ”hakkeorden” den er senere i de udviklede kulturer systematiseret gennem autoritære systemer og militarismen, så kan man vælge noget helt uden for mennesket økonomien eller andre systemer som er "overmenneskelige" eller kærlighed (at elske er at blive elsket) at tale om en fuldstændig demokratisering er ikke blot et nyt politisk slogan men en ny livsholdning, det gælder viljen og mulighederne for selv at realisere sine drømme, at snakke med andre mennesker, at have det rart sammen, at elske hinanden, at lave simple smukke ting, jeg kan ikke lide disse hovmodige mennesker, jeg vil ikke se smukke billeder jeg vil se smukke mennesker, (efter revolutionen

[s. 3]

er alt smukt) vi har i øvrigt fået indført en totalt ”demokratisk” struktur i ABCINEMA, leder af selskabet er en Kommunikationsgruppe som holder møde 1 gang om ugen, leder af disse møder er, på generalforsamlingen, et nærmere fastsat antal kontaktmænd (nu 3), adgang til kommunikationsgruppens møder har alle medlemmer som gider komme, (dvs. de aktiveste) 1 gang om måneden holdes alm. medlemsmøde hvor alle afgørende beslutninger skal tages og hvor kontaktmændene skal offentliggøre alt som er foregået på kommunikationsgruppens møder, desuden ansætter kommunikationsgruppen en sekretær, en kasser, en udlejer, en produktionsleder, (lønnet) disse ansættelser skal godkendes på et medlemsmøde, desuden

[s. 4]

er der planer om i langt højere grad at gå over til 8 mm film (man laver film som man skriver et brev til en god ven) mit bånd er færdigt (INDTIL DØDEN UDFRIER MIG) kassetten er blevet god og båndet består i at jeg nynner i 2 timer og 10 minutter (i et stræk) jeg har også lavet et omslag til tidsskriftet Mak 1, skrevet om storfamilie i hvedekorn og en artikel til selvsyn (om at være en tilstand ikke en identiteit) jeg vil meget gerne have du hører båndet + et nyt nummer af HÆTSJJ, du beklager dig over de selvglade midteuropæere, du må huske at Tyskland først blev samlet i 1850erne (omtrent) og et ungt kulturområde, at det var preusserne (det mest effektive militær) at militarismen

[s. 5]

ligger til grund for vores effektive kultur (vores militaristiske opdragelse) de (…) stadig på og tror alt er i den skønneste orden husk på de i realiteten vandt to krige (to racekrige mellem germanere og slaver som Marx forudså i pariserkommunen) indtil et endnu yngre kulturområde hvor endnu mere var blændet sammen arriverede (USA) vi er en provins under USA (Deres afvisning af Hippiekulturen som Hashgejl beror på total uvidenhed) (jeg er i øvrigt holdt op med at ryge efter at have været totalt sindssyg i en lang periode efter HÆTSJJ holdt op (den sidste relation) så kom angsten følelsen af isolation fra alt, det er ikke blot angsten for sindssyge, men følelsen af at miste kærligheden, det er frygteligt, sindssyge er overhovedet ikke at kunne få kontakt eller kommunikere noget med nogen

[s. 6]

en vesteuropæisk neurose som følge af vores autoritære effektive livsform som udvisker kærligheden under dække af at være ”rationel” og ”logisk” det er klart at rationalisme og logik er udmørket til at løse visse problemer i tilværelsen, men at det gælder alle forhold er løgn, i øvrigt vi har fået nye udmærkede lokaler i St. Kongensgade 101 ovenpå de gamle, ABCINEMA og HÆTSJJ holder (foreløbigt) til der, i øvrigt henning dine fisk lever endnu, men med besvær, for 1. jeg har virkelig været så fattig at jeg i flere dage hverken havde penge til mad eller noget andet, jeg har i en lang periode været totalt ødelagt i hovedet og ude af stand til noget som helst, så har jeg haft travlt med at gøre i stand i St. Kongensgade, og til sidst en dame, jeg fore-

[s. 7]

slår derfor tre ting 1. Paolo Brunatto og hans kone, Paolo mødte Jørgen Leth i Nepal da ham og Ole John lavede film der han har engang lavet dokumentarfilm (50) for italiensk fjernsyn, men droppede ud og rejste rundt med sin kone sit kamera og en gang så film som (…) vi har set to af hans film de er skide gode, han stiller sig ikke op med kameraet og ”filmer” folk men leger med kameraet lader et gå rundt i kredsen o.s.v., han og hans kone vil gerne blive her et stykke tid og de mangler et sted at bo, han er langt ældre end mig og ikke så forvirret i hovedet, hvis du syntes det kan gå (eller ikke) skriv straks, de bor hos Jørgen Leth (lidt plads) 2. Peter har tilbudt at akvariet kan stå hos ham i vinter (varme)

[s. 8]

3. at købe et tilstrækkeligt stærkt varmelegeme (det der er i er under alle omstændigheder for svagt, din mor har det rigtige) Så er der Ta’-box dead-line 8 Januar alt skal sendes i 500 eksemplarer, hvis du eller Ursula eller andre dernede har et projekt husk at sende det i god tid, det er en plastic pose, A4, der kan også være ting i. Jeg skal hilse fra jørgen Leth, Peter, Per o.s.v. hils Beuys, Palermo, Immendorf, Imi’s og andre.

Glædelig jul og godt Nytår

Bjørn

Citat

If you come naked,