Menu

Henning Christiansen

1973-10-17

Dokumentindhold

Visning af "Skarpretteren" og "Tornerose var et vakkert barn"

Transskription

GLADSAXE BIBLIOTEKSVÆSEN
BIBLIOTEKS- OG KULTURFORVALTNINGEN
STENGÅRDS ALLÉ 204. 2860 SØBORG
TLF. *69 53 33

rh/kj

17.10.73

Fr. Ursula Reuter Christiansen,
Bakkehøjgård,
4792 Askeby.

Vi takker for Deres venlige tilsagn om, i henhold til aftale med kunstbibliotekar, Gunhild Leth Andersen, sammen med Jytte Rex at komme til stede og vise Deres film ”Skarpretteren” og ”Tornerose var et vakkert barn”

torsdag den 22. november kl. 2o,15 i Gladsaxe Kunst- og Musikbibliotek, Gladsaxevej 111.

Vi er indforstået med efter aftale at betale Dem et honorar på kr. 400,-, og vi beder Dem venligst opgive os Deres CPR-nr. samt bopælskommune.

Vedlagt fremsender vi folderen ”Velkommen til arrangementer i Gladsaxe bibliotekerne 1973/74”.

Med venlig hilsen

Ruth Hansen
Afdelingsbibliotekar

Fakta

Brev

Dansk

Søborg

Gladsaxe Biblioteksvæsen
Biblioteks- og kulturforvaltningen
Stengårds Allé 204
2860 Søborg

Askeby

Ursula Reuter Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 12