Menu

Henning Christiansen

1973-08-03

Dokumentindhold

Deltagelse i Stig Brøggers projekt på VIII Ungdomsbiennale i Paris

Transskription

NORDISK KUNST FORBUND
Danmarks sektion


Sekretariat:
Ministeriet for kulturelle anliggender
Nybrogade 2, 1203 København K.

Den 3. august 1973.

Under henvisning til tidligere brevveksling angående den VIII Ungdomsbiennale i Paris skal man meddele, at man nu har modtaget endelig meddelelse om, at den i foråret aflyste ungdomsbiennale vil finde sted i perioden 14. september til 21. oktober.
Man vil herfra foranledige det af Stig Brøgger redigerede diapostitiv-materiale udført af 20 danske kunstnere fremsendt til de franske arrangører inden den 15. september d.å.
Man håber senere at kunne tilbyde en samlet præsentation af det danske materiale.

Med venlig hilsen

Ole Wildt Pedersen
sekr.

Fakta

Brev

Dansk

København

Nordisk Kunstforbund
Danmarks sektion
Sekretariat:
Ministeriet for kulturelle anliggender
Nybrogade 2
1203 København K.

Stig Brøgger

HC arkiv Møn/HC breve 12