Menu

Henning Christiansen

1967-10-00

Modtager

Per Kirkeby

Dokumentindhold

Joseph Beuys og Fluxus/professorat i Düsseldorf/artikel i Hvedekorn

Transskription

Düsseldorf efteråret 1967

kære Per,,,

jo,,,, jeg glemte at omtale d‘herres udstillinger i Danmark: : men det kan du måske gøre godt igen i dit forord.
Her var alt godt ved tilbagekomsten— knap var vi inde før en PLakaT fortalte at Beuys holdt gespräche kl. 14 ommmm fluxus... i raum 20, hans undervisningsrum på akademiet..... Beuys mente at han desværre var det eneste livskraftige der var tilbage af Fluxus,, alt andet var havnet i pop eller kommunisme.. maciunas,, der var en af de vigtigste kom ikke ud af sit had til alt artificielt han ville kunne ikke fatte at kunst var menneske og viseversa... Johannes spurgte hvor vi stod i forhold til videnskaben... Beuys rullede frem med det atomistiske verdensbillede----forestillede sig (os) videnskaben som rastersystematik og ikke andet, selvom videnskaben har sine fordele burde man ikke overdrive dens betydning den har kun betydning i samme grad den betjener mennesket i menneskelig retning.. menneskelig er formodentlig 2 arme 2 ben den type hjerne o.s.v. han opfattede ikke det atomistiske verdensbillede som alment, mennesket var drivkraft og ikke anden magt.. Jeg opfattede det atomistiske verdensbillede som alment og mente derigennem at være nået til et 0-punkt hvorfra nye ideer kunne udvikles, fordi 0-punktsituationen samtidig er åbningen til de mange muligheder. Det drejer sig igen om at anvende den menneskelige dynamik til at udvikle et tankesystem, som har samme styrke som kristendommen. Det er Johannes kongstanke at vi må ned og ha' fat i jødedommen igen der er urkraften endnu tilstede (hvad han helt mente her jeg endnu ikke kaperet) (han er forhenværende teologistuderende og fantastisk godt filosofisk skolet) Beuys forestillede i ivrigt også senere i samtalerne (varede 5 timer) at man ved jødedommens start havde været bekendt med det atomistiske verdensbillede og derudfra havde bestemt sig for monoteismen, fordi det på tidspunktet tjente mennesket bedst...

[s. 2]

Hvis der er mulighed for et få udbetalt de 300 kr. snart ville det lune i en slunken lomme.... du opfordres til at fradrage til eget forbrug det beløb du mener dig berettiget til som følge af den situation at jeg ikke var tilstede i danemark og kunne gøre tidsskriftet helt færdigt... men helt uvæsentligt er det ikke at der snart kommer nogle mønter herned...

Jeg skal hilse mange gange fra Beuys og desværre fortælle dig at der er foreslået 40 malere til de næste 2 professorstillinger….. av min arm 40 tyvestykker…. nå videre.

forhåbentlig ankommer dine modeller snart,,, vi må se på sagen... og elementernes opera(tion) eller elementerne opereres i verdensrummet af per-messer..

I hast nedskrevet og komplet uden ansvarlighed..
en hilsen gælder til og fra ursula og omvendt elisabeth..•

samt du min yngling

Fakta

Brev

Dansk

Düsseldorf

HC Arkiv Møn/HC Breve 3