Menu

Henning Christiansen

1964-01-28

Modtager

Vagn Holmboe

Dokumentindhold

Undervisning af Eric Andersen i kontrapunkt, fuga, harmonisering og analyse/overvejelser omkring tid

Transskription

Jenslev d. 28/1-64

Kære Vagn,

Jeg har et spørgsmål at stille dig, som du meget gerne skulle besvare positivt, fordi du efter min mening er den eneste der er i stand til at løse opgaven.
Min gode ven, Eric Andersen, har som du ved hidtil forsøgt at modtage undervisning af Ib N. imidlertid viser det sig at dybe uoverensstemmelser om kunstnerisk mål, d.v.s. spørgsmålet om at byge videre på den sorterede, overleverde europæiske musikhistorie eller en udvikling der anbringer kunsten, som et direkte led i samfudnets funktion, d.v.s. inkorporerer filosofiske, sociale, psykologiske, religiøse og politiske aspekter, forhindre et yderligere samarbejde mellem bestierne.
Det E.A. ønsker af dig er en information, der vil give ham et overblik over disciplinerne: Kontrapunkt, Bach-fuga, harmonisering (fra Hessler) og analyse (Wienerklassik). Med overblik menes et individuelt formold til disciplinerne, sådan som du har bestrøgt dig på og ikke en kollektivholdning som Westergårds.
Når E.A. ikke selv henvender sig direkte til dig, er det fordi du træder ind i billedet som en løsning fra mig og fordi jeg anser denne fremgangsmåde for heldigst, det bliver morsomt at se om jeg får ret. I øvrigt vil det være naturligt og dejligt snart at besøge jer igen, denne gang med E.A. på ryggen.

Mine tanker omkring tid har i tiden siden vor bataille – eller balje eller var det whisky? Eller cronos og cajros der optog sindet? Ført til følgende:
knowing is to live in time, exact time,
doing is to spoil time, exact time.
Jeg opfatter min viden som religioøsitet derra stammer min mulighed for eksplosion, skaben. Du mener at vide hvad jeg mener, men jeg føler mig ikke sikker, og dog, jeg ved ikke meget om dig? Men min fornemmelse fører mig videre end dertil, deraf følger at mit forhold til skaben bliver fremadvendt, jeg er ude af stand til at interessere mig for et resultat, jeg må fornægte et resultat. Man har fortalt mig at kunsten får mennesket til at se, kunstneren skulle være den formidlende Jeg har opdaget at kunstnerens bedrift i vor verden er at skaffe et resultat, det sker ved udelukkelse, indsnævring. Effektivitet er et moderne ord for søgen, det kan ikke og skal ikke indtage nogen plads hos mig. Det er individets mål at vide, at gøre har erfaringens værdi og virker som sådan stimulerende for viden, religiøsitet.
Viden – overblik – tid

Din Hengivne

Henning

Hils vor Meta.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Jenslev

HC arkiv Møn/HC breve 8