Menu

Henning Christiansen

1963-03-04

Modtager

Per Nørgård

Dokumentindhold

Concerto

Transskription

Jenslev d. 4/3-63

Kære Per,
Her er saa den orientering om koncertvirksomheden i studiekredsen jeg lovede dig.
Mandag d. 19/3 har vi "Findlandskoncerten". Torben Petersens "sagn" Erik Norbys klaverstykker, Svend Nielsens 5 sange, J.W. Pedersens Strygekvartet i 2 satser og hans 4 rækkestudier for solo-fløjte, Magnus Bløndahl Johanssons "Samstirni" og i C2 opføres senere Jørgen Plaetners "Vor tids kantate" (en collage)

Tirsdag d. 26/3 opfører studenterscenen Tardieus "Lille konversationssymfoni", dit værk, den Titanic-version og forhaabentlig cantilena med et par ting, gerne Rabes Piece, som de har paa repertoiret. (Allin Erichsen skulle have opført l'histoer du soldat, men maa paa grund af manglende interesse fra elvernes side, de møder ikke til prøver, opgive.

Mandag d. 8/3 Castiglionis Gymel for fløjte og klaver med Torben og eller Bente eller Hanne Friis, Pendereckis Miniature for vl. og klav. Hanne Petri og Kanny Sambleben (Der findes ikke en violin, efter sigende, paa konservatoriet der har lyst eller kan paatage sig den opgave.) (Duration 4 min.) Aksel Borub Jørgensens musik for bratch og slagtøj 8 mand plus bratchist og dir. Peter Lassen (En gammel vittighed blev virkelighed) Det bliver lutter unge, der opfører det værk. Saa fisker jeg efter at faa Bernhard Lewkowitz til med 8 af sine folk at opføre hans nye værk: tres orationes, de har førsteopførelse paa det omkr. 1/4.

23/4 laver vi en "instrumentalteater-koncert" programmet ser foreløbig saadan ud.
1. afd. (fastkomponeret)
Neo-da-da
(Polemisk)
Pattersson: Pond
Henning Chr.: Sonate
Maciunos: Memoriam Olivetti
Erik Andersen: Stykke for det kgl. danske musikkonservatorium, tilegnet eksistentialisten Niels Viggo Benzon

Musisk
Nørholm: Bussottiversion af nr. 3 af five pieces for David Tudor.
Cage: Ubestemthed. Oplæst af Maegaard og med Plaetner i baggrunden (baghaanden)
Erik Andersen: Problem 10 oplæst af Maegaard.

Literært
Higgens: Stykke for fem (fem tripper)
Erik Andersen: Concretio
Higgens: Symfoni sacra, cnato 2 (opføres maaske af cantilena.

2. afd. vil være mere improviseret. Saaledes har vi forbindelse med eksperimentalmalerskolen som vil faa lov til at udfolde sig, det kommer til at forgaa i c 2 idet vi regner med at selskabet er skrumpet ind og at kun de "angrebne" er tilbage.
Som du maaske har lagt mærke til har jeg efterhaanden faaet den fornemmelse at den "gamle" koncertform er utilstrækkelig, man møder ikke op for 1 1/2 time koncert, tror jeg, en friere koncertform, med varighed til langt ud paa de smaa timer, opleve og gaa i coma (kaffe, øl, snak i andre rum) Færre men længere koncerter, tiden er løbet fra denne nippen til kunst, nogen er selvfølgelig rædselsslagn ved tanken om at skulle opleve en nat i træk, men de vil lære at økonomisere med egne kræfter og kan komme sig på "kunstfridagene". (min egen komementar her sidst, er løst formuleret og løst funderet, men jeg aner noget i den retning

6/5 er orkesterkoncert med konservatoriet Hammelboe dirigere og de skal allerede være gaaet igang med prøverne.
Holmboe: Koncert nr. 10 (træ-messing og tarm)
P.G.-Holmgreen: Improvisationer
Svend Westergaard: Capriccio for vl. (Sachsenskjold) og strygere
Webern: 6 orkesterstykker, op. 6
Jeg møder meget velvilje hos Hammelboe, nærmest iver.

Du kan maaske finde, at vi benytter forholdsvis mange folk udefra og at konservatorieelever ikke aktiviseres for ny musik paa denne maade. Men for det første forsøger vi saavidt muligt at benytte disse, men møder ofte uvilje og bemærkningen "jeg har ikke tid" det sidst er en grund vi maa bøje os for. Imidlertid er det min kongstanke netop at faa interesseret udgaaende konservatorieelever for konservatoriet og arbejdet der. Du ved sikkert hvor megen foragt eller overbærenhed musikerne føler og giver udtryk for naar samtalen drejer mod konservatoriet. Vi burde have en forening for udgaaende som i samarbejde med elevforeningen i lighed med studenterforeningen kunne danne een fornemmelse af samhørighed musikere imellem. Vi burde have en café hvor vi kunne have tilholdssted, hvor man kunne droppe ind efter koncerttid. Der er planer fremme om at enten flytte konservatoriet eller bygge et nyt, det ville være godt om man i tilslutning til disse planer var opmærksom paa de her skitserede. Jeg har ogsaa ganske let luftet tanken om at DUT kom ind i arbejdet med at aktivisere de unge kons.-elever for den nye musik for Riisager men han saa i et kort glimt rødt ved tanken om at fragive noget af den magt konservatorieledelsen har. Som du ved er jeg ikke særlig behændig naar det drejer sig om at "snøre" autoriteterne, men det er vel nødvendigt hvis man vil naa et resultat og jeg maa vel lære det.
Viljen er omvendt proportionel med behovet.
Dette var notater fra mit tegnebrædt, har du tid og kan se formaalet