Menu

Henning Christiansen

1968-04-09

Dokumentindhold

Undersøgelse af Amager til ta' 7

Transskription

9. april 1968

Til
Eric Andersen, Kristen Bjørnkjær, Stig Brøgger, Henning Christiansen, Allan de Waal, Paul Gernes, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Hein Heinsen, Steen Høyer, Per Kirkeby, Bengt af Klintberg, Jørgen Leth, Vagn Lundbye, Mogens Møller, Bjørn Nørgaard, Charlotte Strandgaard.

I et forsøg på (i forbindelse med ta’7) at gennemføre et arbejdseksperiment (som samtidig gerne skulle blive til et eksperiment med selve tidsskriftformen) vil ta’s redaktionskomite gerne invitere dig til at deltage i en undersøgelse af Amager, som skal strække sig over perioden 23-25 april. Projektet kan på en vis måde siges at slutte sig til nogle "miljø” (urbanisme?) artikler som offentliggøres i ta’6, men vil dog foregå uafhængigt af disse og uafhængigt af enhver anden form, ethvert andet forlæg som kunne tænkes at ville stille sig hindrende i vejen for en fuldstændig fri gennemførelse af eksperimentet. Formen/struktureringen af projektet vil altså indtil videre være helt åben, ligesom vi også vil lade struktureringen af ta’7 stå åben indtil videre - vi er således rede til (indenfor en antagelig økonomisk ramme) at opgive den traditionelle tidsskriftform til fordel for et vægkort, en samlemappe ell. lign.

Mødetid og -sted: Christianshavns torv tirsdag d. 23. kl. 10

Med venlig hilsen

ta’s redaktionskomite

(Peter Louis-Jensen, Hans-Jørgen Nielsen, Poul Nielsen, Erik Thygesen)