Menu

Henning Christiansen

1967-03-21

Afsender

Koda

Dokumentindhold

Afregning for opførelser af Modeller, Kaffe I + II og Dialektisk Evolution.

Transskription

Koda
SELSKABET TIL FORVALTNING AF INTERNATIONALE KOMPONISTRETTIGHEDER I DANMARK

STATSKONCESSIONERET IFØLGE LOV AF 14. FEBRUAR 1935

ANBEFALET
Komponisten
hr. Henning Christiansen
Jenslev
pr. Kirke Hyllinge

KØBENHAVN K
den 21. marts 1967

DERES REF:

VOR REF:
SvET/LR

Vedlagt returneres med tak for lån diverse materiale.

KODA's tarifudvalg har gennemgået de foreliggende manuskripter m.v. og er kommet til det resultat, at der vil kunne foretages afregning til Dem for eventuelle opførelser af Deres Op. 33, Modeller, hvorimod man ikke finder, at Dialektisk Evolution Op. 16 b nr. 2 og Kaffe I og Kaffe II kan betragtes som henhørende under KODA's repertoire, hvorfor afregning ikke vil kunne finde sted i forbindelse med fremførelser af disse værker.

Med venlig hilsen
K O D A

Sv. Erik Tarp
adm. direktør

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Koda
Kronprinsessegade 26

Jenslev

Henning Christiansen
Jenslev
pr. Kirke Hyllinge

HC arkiv Møn/HC opus 16