Menu

Henning Christiansen

1970-01-14

Dokumentindhold

Nodeskrivning til Jan Maegaard

Transskription

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

Møntergade 6 A . 1116 Kbhvn. K
(Kontortid 10-14, lørdag lukket)
Telefon 15 07 26 . Postgiro 34 74

København, d. 14. Jan. 1970

Komponisten
Henn. Christiansen
Dagmarsgade 1, 1
2200 København N

Kære Henning,

Vi skal en gang i Foråret opføre et stykke af Jan Maegaard: ”Dag til Dag”; til dette har vi brug for nogle stemmer. Desværre er Maegaard ikke selv i stand til at skrive dem ud, da han er ved at skrive sin Doktordisputats færdig.

Tror Du, at Du kunne tænke Dig at gøre det, så ville både Maegaard og DUT være Dig meget taknemmelige, og han vil oven i købet betale en skilling for det.

Ville Du kontakte DUT så hurtigt som muligt,

Hilsen

Christine

International Society for Contemporary Music - ISCM, Danish Section

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Christine [Harttung]
Det Unge Tonekunstnerselskab
Møntergade 6A
1116 København K

København

Henning Christiansen
Dagmarsgade 1, 1
2200 København N

HC arkiv Møn/HC breve 7